หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 35 27 79.41% 4 11.76% 3 8.82% 0 0% 34
2 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 35 21 61.76% 9 26.47% 2 5.88% 2 5.88% 34
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
4 โรงเรียนบ้านพระปรง 27 16 59.26% 9 33.33% 0 0% 2 7.41% 27
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 26 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
6 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านบุสูง 23 13 56.52% 7 30.43% 0 0% 3 13.04% 23
9 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
10 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนบรรหารวิทยา 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
15 โรงเรียนวัดโคกอุดม 14 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนอนุบาลนาดี 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านวังรี 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านทับลาน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านวังกวาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านขุนศรี 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
40 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนวัดหาดสูง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
45 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
47 โรงเรียนบ้านโคกหอม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านหินเทิน 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
52 โรงเรียนวัดเกาะแดง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านเขาปูน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดปากแพรก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองแหน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านเขากระแต 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดเนินสูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านกระเดียง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านชำโสม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านคลองระกำ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านไผ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนวัดตันทาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดปากนำ้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดวังหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเจียหมิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านทด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดย่านรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดสารวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านแก่ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
103 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านซ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]