ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 6
7 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 7
8 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.50 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.25 ทอง 5
6 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.25 ทอง 6
7 วัดศรีสวัสดิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -
9 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชำโสม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านหนองประดู่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 4
6 วัดราษฎร์รังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านหนองจิก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
10 บ้านใหม่พัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
11 บ้านคลองระกำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งแฝก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังมะกรูด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองตะแบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง 5
6 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านโปร่งสะเดา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 9
11 วัดตันทาราม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนาดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 5
7 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 5
8 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 9
10 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม
3 บ้านหนองจิก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองร่วม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.75 ทอง 4
5 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.25 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 5
6 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 5
7 วัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.66 ทอง 7
8 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 8
9 บ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 8
10 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.66 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.50 ทอง 5
6 บ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.33 เงิน 6
7 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.66 เงิน 8
9 บ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.33 เงิน 9
10 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.66 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -
4 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหาดสูง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.33 เงิน 4
5 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.33 เงิน 5
6 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.66 เงิน 6
7 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.66 เงิน 7
8 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 8
9 วัดรัตนชมภู สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.33 เงิน 9
10 บ้านคลองเจ้าแรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72.33 เงิน 10
11 วัดโคกขี้เหล็ก สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวัฒนารังษี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.33 ทอง 4
5 บ้านคลองหันแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.66 เงิน 5
6 บ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านวังตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73.30 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกระท้อน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 4
5 บ้านหนองนาใน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 5
6 บ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -
7 บ้านใหม่พัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -
8 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาด้วน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.66 ทอง 4
5 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.33 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.66 เงิน 7
8 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.33 เงิน 8
9 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองอนามัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าสะตือ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.60 ทอง 4
5 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.80 ทอง 5
6 บ้านหนองหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.40 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.20 เงิน 7
8 วัดโคกอุดม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.60 เงิน 8
9 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.20 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทยเจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาถ้ำ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขากระแต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 80.20 ทอง 4
5 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.40 เงิน 5
6 บ้านโนนสะอาด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.60 เงิน 6
7 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.20 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน