หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ณ โรงเรียน................. วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
2 753 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
3 754 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
4 755 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
5 756 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
6 757 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]