หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ณ โรงเรียน................. วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 763 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
2 764 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 26 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
3 765 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง
4 766 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 26 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะมาเอง
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 26 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 26 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 25 ก.ย. 2558 09.00 สิ้นสุดที่เขต


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]