หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.) ณ โรงเรียน................. วันที่ 25 - 27 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 10.00-10.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 10.30-12.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 10.30-12.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 13.00-14.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 14.00-16.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 14.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 25 ก.ย. 2558 09.00-10.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
-
-
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
-
-
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]