หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 63 38 63.33% 9 15% 7 11.67% 6 10% 60
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 79 32 41.56% 26 33.77% 5 6.49% 14 18.18% 77
3 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 62 25 42.37% 14 23.73% 12 20.34% 8 13.56% 59
4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 50 25 50% 10 20% 7 14% 8 16% 50
5 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 58 24 41.38% 13 22.41% 10 17.24% 11 18.97% 58
6 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 57 23 41.82% 12 21.82% 8 14.55% 12 21.82% 55
7 โรงเรียนวัดบางพูน 47 21 47.73% 7 15.91% 7 15.91% 9 20.45% 44
8 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 57 20 37.04% 12 22.22% 8 14.81% 14 25.93% 54
9 โรงเรียนวันครู 2502 48 18 40.91% 8 18.18% 9 20.45% 9 20.45% 44
10 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 65 17 26.98% 20 31.75% 8 12.7% 18 28.57% 63
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 63 16 27.59% 15 25.86% 10 17.24% 17 29.31% 58
12 โรงเรียนลำสนุ่น 63 14 24.14% 13 22.41% 16 27.59% 15 25.86% 58
13 โรงเรียนวัดนาวง 59 14 24.56% 8 14.04% 15 26.32% 20 35.09% 57
14 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 68 13 20% 20 30.77% 14 21.54% 18 27.69% 65
15 โรงเรียนวัดเปรมประชากร 37 13 35.14% 9 24.32% 7 18.92% 8 21.62% 37
16 โรงเรียนบึงเขาย้อน 34 13 38.24% 7 20.59% 8 23.53% 6 17.65% 34
17 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 30 13 43.33% 6 20% 2 6.67% 9 30% 30
18 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 46 11 25% 12 27.27% 10 22.73% 11 25% 44
19 โรงเรียนคลองห้า 33 11 33.33% 12 36.36% 6 18.18% 4 12.12% 33
20 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 45 10 22.22% 17 37.78% 6 13.33% 12 26.67% 45
21 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 39 10 25.64% 12 30.77% 8 20.51% 9 23.08% 39
22 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง 33 10 32.26% 9 29.03% 5 16.13% 7 22.58% 31
23 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 27 10 40% 4 16% 6 24% 5 20% 25
24 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 42 9 23.08% 11 28.21% 10 25.64% 9 23.08% 39
25 โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 60 9 20.45% 8 18.18% 15 34.09% 12 27.27% 44
26 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 16 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
27 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 43 8 20% 14 35% 4 10% 14 35% 40
28 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 32 8 25.81% 13 41.94% 6 19.35% 4 12.9% 31
29 โรงเรียนดวงพร 33 8 24.24% 11 33.33% 3 9.09% 11 33.33% 33
30 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 33 8 26.67% 8 26.67% 8 26.67% 6 20% 30
31 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บำรุง 38 8 22.22% 7 19.44% 10 27.78% 11 30.56% 36
32 โรงเรียนวัดป่างิ้ว 52 7 16.28% 16 37.21% 12 27.91% 8 18.6% 43
33 โรงเรียนวัดสว่างภพ 30 7 24.14% 8 27.59% 3 10.34% 11 37.93% 29
34 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 32 7 21.88% 7 21.88% 3 9.38% 15 46.88% 32
35 โรงเรียนศาลาพัน 20 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 43 6 15.38% 17 43.59% 4 10.26% 12 30.77% 39
37 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง 54 6 11.11% 16 29.63% 14 25.93% 18 33.33% 54
38 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 33 6 18.75% 8 25% 2 6.25% 16 50% 32
39 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 32 6 20.69% 7 24.14% 8 27.59% 8 27.59% 29
40 โรงเรียนวัดอู่ข้าว 35 6 17.65% 5 14.71% 12 35.29% 11 32.35% 34
41 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 33 6 18.18% 5 15.15% 10 30.3% 12 36.36% 33
42 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 19 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
43 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 27 6 22.22% 2 7.41% 8 29.63% 11 40.74% 27
44 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 18 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 18
47 โรงเรียนวัดพืชนิมิต 29 5 17.24% 6 20.69% 7 24.14% 11 37.93% 29
48 โรงเรียนวัดบ่อเงิน 17 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
49 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 26 4 16.67% 9 37.5% 2 8.33% 9 37.5% 24
50 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 24 4 19.05% 5 23.81% 9 42.86% 3 14.29% 21
51 โรงเรียนวัดหว่านบุญ 23 4 18.18% 5 22.73% 3 13.64% 10 45.45% 22
52 โรงเรียนบ้านบึง 17 4 23.53% 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 17
53 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
54 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
55 โรงเรียนวัดจันทาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 22 3 13.64% 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 22
57 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 18 3 16.67% 7 38.89% 1 5.56% 7 38.89% 18
58 โรงเรียนวัดรังสิต 22 3 13.64% 5 22.73% 7 31.82% 7 31.82% 22
59 โรงเรียนวัดดาวเรือง 23 3 13.04% 5 21.74% 6 26.09% 9 39.13% 23
60 โรงเรียนจารุศรบำรุง 18 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 20 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 7 38.89% 18
62 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 16 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 21 3 17.65% 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 17
64 โรงเรียนวัดบ่อทอง 16 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
65 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 14 3 25% 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 12
66 โรงเรียนวัดถั่วทอง 13 3 25% 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 12
67 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 10 3 30% 0 0% 3 30% 4 40% 10
68 โรงเรียนโกลบอลอินเดียน 9 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 7 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
70 โรงเรียนวัดโบสถ์ 26 2 8.33% 8 33.33% 6 25% 8 33.33% 24
71 โรงเรียนวัดฉาง 24 2 8.33% 7 29.17% 4 16.67% 11 45.83% 24
72 โรงเรียนวัดบัวขวัญ 20 2 12.5% 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 16
73 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 10 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 16 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 9 60% 15
75 โรงเรียนวัดสะแก 10 2 20% 4 40% 0 0% 4 40% 10
76 โรงเรียนคลองพระอุดม 13 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
77 โรงเรียนวัดบางนา 13 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 6 46.15% 13
78 โรงเรียนคลองลากค้อน 11 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 10 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 10
80 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 8 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
81 โรงเรียนสุลักขณะ 32 1 3.23% 7 22.58% 9 29.03% 14 45.16% 31
82 โรงเรียนนภสร 27 1 3.7% 7 25.93% 5 18.52% 14 51.85% 27
83 โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง 15 1 7.14% 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 14
84 โรงเรียนคลองลาดช้าง 23 1 4.35% 6 26.09% 7 30.43% 9 39.13% 23
85 โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 22 1 5.26% 5 26.32% 7 36.84% 6 31.58% 19
86 โรงเรียนเจริญวิทยา 18 1 7.14% 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 14
87 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 15 1 7.14% 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 14
88 โรงเรียนคลองสระ 21 1 5.26% 4 21.05% 7 36.84% 7 36.84% 19
89 โรงเรียนสามวาวิทยา 19 1 5.56% 4 22.22% 2 11.11% 11 61.11% 18
90 โรงเรียนวัดบางคูวัด 22 1 5.26% 3 15.79% 5 26.32% 10 52.63% 19
91 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 14 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 13
92 โรงเรียนวัดมะขาม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง 8 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
94 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 16 1 6.25% 1 6.25% 9 56.25% 5 31.25% 16
95 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
96 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
97 โรงเรียนวัดโคก 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
98 โรงเรียนปากคลองสอง 15 0 0% 6 40% 6 40% 3 20% 15
99 โรงเรียนวัดผลาหาร 12 0 0% 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 12
100 โรงเรียนวัดบัวหลวง 18 0 0% 5 27.78% 6 33.33% 7 38.89% 18
101 โรงเรียนคลองสอง 23 0 0% 4 19.05% 4 19.05% 13 61.9% 21
102 โรงเรียนวัดปทุมทอง 12 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 11
103 โรงเรียนวัดเชิงท่า 8 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
104 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 16 0 0% 2 13.33% 5 33.33% 8 53.33% 15
105 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 7 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
106 โรงเรียนวัดบางเตยนอก 9 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 9
107 โรงเรียนสี่แยกบางเตย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
108 โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนรังสิตวิทยา 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
112 โรงเรียนอนุบาลปาริชาต 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง 6 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
115 โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
116 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางประทิน เย็นทรวง parthin54@gmail.com 089-796-0581
ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]