หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ปทุมธานี เขต 2)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องอนุบาล 2 อาคาร 1 ชั้น 1 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 2(อาคารไม้) ชั้น 1 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องเรียนชั้นป.1และป.3 อาคาร 1 ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องเรียนชั้นป.4และป.6 อาคาร 3 (หลังใหม่) ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องเรียนชั้นม.1 อาคาร 2(อาคารไม้) ชั้น 2 16 พ.ย. 2558 08.30-16.30
-


ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]