หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 59 36 64.29% 10 17.86% 2 3.57% 8 14.29% 56
2 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 64 34 53.13% 14 21.88% 12 18.75% 4 6.25% 64
3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 49 22 44.9% 15 30.61% 7 14.29% 5 10.2% 49
4 โรงเรียนวัดคลองชัน 60 21 35% 15 25% 12 20% 12 20% 60
5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 28 15 53.57% 5 17.86% 5 17.86% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต 40 13 37.14% 9 25.71% 8 22.86% 5 14.29% 35
7 โรงเรียนวัดสุวรรณ 28 13 46.43% 4 14.29% 6 21.43% 5 17.86% 28
8 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 34 11 33.33% 8 24.24% 9 27.27% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 28 11 39.29% 8 28.57% 4 14.29% 5 17.86% 28
10 โรงเรียนศรีจิตรา 23 11 50% 6 27.27% 2 9.09% 3 13.64% 22
11 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 25 11 50% 4 18.18% 6 27.27% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
13 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 37 9 25% 10 27.78% 10 27.78% 7 19.44% 36
14 โรงเรียนชุมชนบึงบา 21 9 42.86% 7 33.33% 2 9.52% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนวัดสระบัว 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 17 9 52.94% 1 5.88% 6 35.29% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 24 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 20 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 3 15.79% 19
19 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 19 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนระเบียบวิทยา 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
21 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 30 7 24.14% 10 34.48% 5 17.24% 7 24.14% 29
22 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 22 7 31.82% 4 18.18% 8 36.36% 3 13.64% 22
23 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 15 7 46.67% 1 6.67% 7 46.67% 0 0% 15
24 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 15 7 46.67% 1 6.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 27 6 22.22% 6 22.22% 11 40.74% 4 14.81% 27
26 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 22 6 27.27% 3 13.64% 8 36.36% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนวัดปทุมนายก 16 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
28 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 16 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
29 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
30 โรงเรียนอุดมวิทยา 18 5 27.78% 10 55.56% 3 16.67% 0 0% 18
31 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 15 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 20 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 19
33 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 18 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 6 37.5% 16
34 โรงเรียนวัดนาบุญ 15 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 20 5 26.32% 1 5.26% 7 36.84% 6 31.58% 19
36 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
37 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 25 4 17.39% 10 43.48% 4 17.39% 5 21.74% 23
38 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 23 4 19.05% 9 42.86% 8 38.1% 0 0% 21
39 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 18 4 22.22% 7 38.89% 4 22.22% 3 16.67% 18
40 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 19 4 21.05% 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 19
41 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 29 4 14.81% 4 14.81% 10 37.04% 9 33.33% 27
42 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 21 4 19.05% 4 19.05% 7 33.33% 6 28.57% 21
43 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 16 4 25% 4 25% 2 12.5% 6 37.5% 16
44 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 12 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนธัญวิทย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนวัดเกตุประภา 15 3 20% 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
47 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 19 3 15.79% 7 36.84% 3 15.79% 6 31.58% 19
48 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 15 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
49 โรงเรียนกลางคลองสิบ 15 3 20% 4 26.67% 8 53.33% 0 0% 15
50 โรงเรียนสีวลี 18 3 16.67% 2 11.11% 9 50% 4 22.22% 18
51 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
52 โรงเรียนวัดทศทิศ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 15 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 14
54 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 19 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 16
55 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
56 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
57 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 16 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 13
59 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 16 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 7 43.75% 16
60 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 12 2 16.67% 0 0% 6 50% 4 33.33% 12
62 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 9 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 9
63 โรงเรียนวัดธัญญะผล 7 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 21 1 5% 6 30% 12 60% 1 5% 20
65 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 11 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
66 โรงเรียนเปรมฤทัย 10 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
68 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 11 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดโสภณาราม 8 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
72 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
73 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดอดิศร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 13 0 0% 3 23.08% 9 69.23% 1 7.69% 13
76 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดพืชอุดม 16 0 0% 2 12.5% 10 62.5% 4 25% 16
78 โรงเรียนวัดลานนา 12 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
79 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 13 0 0% 1 8.33% 5 41.67% 6 50% 12
80 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 8 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
81 โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
82 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 8 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
83 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดโปรยฝน 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
85 โรงเรียนศาลาลอย 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]