หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 บริเวณเขาแก่นจันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
2 โรงยิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
3 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางดวงใจ วัดปาน   0801128481
4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี นางดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์   081-0173370

รุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]