หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 52 42 82.35% 4 7.84% 3 5.88% 2 3.92% 51
2 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 34 26 78.79% 5 15.15% 2 6.06% 0 0% 33
3 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 32 21 65.63% 8 25% 3 9.38% 0 0% 32
4 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 29 20 74.07% 6 22.22% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 31 19 61.29% 9 29.03% 1 3.23% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 29 19 65.52% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.9% 29
7 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 21 12 57.14% 9 42.86% 0 0% 0 0% 21
9 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 22 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
11 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนวัดห้วยหมู 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 19 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
16 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
17 โรงเรียนมหาราช7 25 7 31.82% 5 22.73% 7 31.82% 3 13.64% 22
18 โรงเรียนวัดพเนินพลู 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
23 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 16 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
24 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
25 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนสินแร่สยาม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
41 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
42 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านหินสี 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านวังปลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนนารีวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 9 1 11.11% 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านลำพระ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดบางกระ 11 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านหุบพริก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านยางคู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านสันดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดสันติการาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนสีวะรา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดเวียงทุน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

รุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]