หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 3 30 9
2 160 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 0 0 0
3 164 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 0 0 0
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 6 6 6
5 148 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 0 0 0
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 12 23 17
8 013 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 9 21 17
9 015 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 4 5 4
10 180 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 34 133 66
12 022 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 1 3 2
13 156 โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ 0 0 0
14 177 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 0 0 0
15 023 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 16 44 26
16 026 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 21 41 26
17 158 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 0 0 0
19 027 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 2 5 2
20 028 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 3 7 5
21 024 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 10 17 15
22 025 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
23 031 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 3 4 3
24 033 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 2 11 3
25 032 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านพุคาย 0 0 0
27 184 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 1 6 1
28 039 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 1 1 1
29 040 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 2 4 2
31 176 โรงเรียนบ้านพุแค 0 0 0
32 172 โรงเรียนบ้านมณีลอย 1 5 2
33 042 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 3 4 4
34 044 โรงเรียนบ้านยางคู่ 1 2 1
35 046 โรงเรียนบ้านรางม่วง 0 0 0
36 185 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 1 3 1
37 045 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 6 8 6
38 047 โรงเรียนบ้านลำพระ 6 21 7
39 048 โรงเรียนบ้านวังปลา 4 13 7
40 049 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 6 15 9
41 050 โรงเรียนบ้านสันดอน 1 2 1
42 051 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 12 7
43 053 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 11 10
44 054 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 3 2
45 055 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 2 1
46 056 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 1 2 2
47 057 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 0 0 0
48 170 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 2 6 3
49 058 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 0 0 0
50 059 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 1
51 060 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 0 0 0
52 062 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 1 6 3
53 063 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 7 4
54 178 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 0 0 0
55 183 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 0 0 0
56 179 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 1 3 1
57 052 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 3 2
58 175 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
59 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 1 1 1
60 068 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 0 0 0
61 171 โรงเรียนบ้านหินสี 7 17 12
62 069 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 3 2
63 070 โรงเรียนบ้านหุบพริก 3 23 3
64 064 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 6 8 6
65 065 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 0 0 0
66 066 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 12 27 21
67 067 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 3 3 3
68 071 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0 0 0
69 016 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0
70 017 โรงเรียนบ้านเขากรวด 1 1 1
71 169 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 0 0 0
72 018 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 0 0 0
73 019 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 0 0 0
74 020 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1 6 3
75 165 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 0 0 0
76 034 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 23 50 32
77 043 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 3 6 3
78 173 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
79 035 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 31 87 59
80 036 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 1 3 2
81 182 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 0 0 0
82 030 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 2 1
83 041 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 0 0 0
84 072 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 2 5 4
85 074 โรงเรียนมหาราช7 25 46 31
86 076 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 29 102 50
87 085 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 1 1 1
88 091 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 0 0 0
89 090 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 0 0 0
90 093 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 15 41 29
91 094 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1 2 1
92 095 โรงเรียนวัดดอนทราย 0 0 0
93 092 โรงเรียนวัดดอนแจง 0 0 0
94 096 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 2 4 2
95 151 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 3 1
96 097 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 3 2
97 098 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 4 11 4
98 181 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 0 0 0
99 152 โรงเรียนวัดนาหนอง 0 0 0
100 099 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 19 83 28
101 100 โรงเรียนวัดบางกระ 11 18 12
102 101 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 9 16 11
103 102 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 6 2
104 149 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 0 0 0
105 157 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 3 2
106 103 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 5 18 7
107 104 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 0 0 0
108 105 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 0 0
109 108 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 22 36 22
110 109 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 0 0 0
111 107 โรงเรียนวัดพเนินพลู 13 18 13
112 112 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 1 2 1
113 113 โรงเรียนวัดยางงาม 0 0 0
114 114 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 0
115 115 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0
116 116 โรงเรียนวัดวังมะนาว 0 0 0
117 168 โรงเรียนวัดวันดาว 0 0 0
118 166 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0 0 0
119 118 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 1 3 2
120 161 โรงเรียนวัดศาลเจ้า 0 0 0
121 119 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 2 5 2
122 120 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
123 121 โรงเรียนวัดสันติการาม 1 3 2
124 174 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 2 3 3
125 159 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 2 1
126 123 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1 2 1
127 124 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
128 125 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 4 3
129 126 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 7 19 14
130 127 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 3 2
131 167 โรงเรียนวัดหัวป่า 0 0 0
132 128 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 2 9 2
133 130 โรงเรียนวัดห้วยหมู 11 29 20
134 129 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 15 30 18
135 134 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 3 1
136 154 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 0 0 0
137 162 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
138 079 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 4 9 7
139 080 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 10 20 15
140 163 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ 1 1 1
141 155 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 1 2 1
142 153 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 0 0 0
143 082 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 29 87 53
144 083 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 52 119 78
145 081 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 0 0 0
146 088 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 14 32 23
147 117 โรงเรียนวัดเวียงทุน 1 3 2
148 131 โรงเรียนวัดเหนือวน 0 0 0
149 086 โรงเรียนวัดแคทราย 0 0 0
150 089 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 2 2
151 087 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 0 0 0
152 110 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 1 1 1
153 111 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 16 8
154 122 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 9 8
155 132 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 0 0 0
156 150 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 1 1 1
157 133 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 2 4 2
158 106 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 6 15 6
159 135 โรงเรียนสินแร่สยาม 5 14 10
160 136 โรงเรียนสีวะรา 1 3 2
161 138 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 13 23 20
162 139 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 10 16 10
163 140 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 0 0 0
164 143 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 32 89 44
165 145 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 7 4
166 146 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 10 19 15
167 142 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 11 33 19
168 078 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0
169 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 0 0
170 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 0 0 0
171 008 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 2 4 2
172 009 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 7 46 9
173 012 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 0 0 0
174 014 โรงเรียนนารีวิทยา 2 6 3
175 073 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 2 4 2
176 137 โรงเรียนสุริยวงศ์ 0 0 0
177 077 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 2 8 2
178 010 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 0 0
รวม 726 1855 1072
2927

รุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]