สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 42 4 3 2 49
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 23 5 2 0 30
3 รุจิรพัฒน์ 20 6 1 0 27
4 อนุบาลราชบุรี 19 8 2 0 29
5 วัดเขาปิ่นทอง 18 5 3 2 26
6 บ้านโป่งกระทิงบน 16 9 1 2 26
7 วัดพิกุลทอง 12 5 3 2 20
8 บ้านเบิกไพร 11 5 1 0 17
9 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 11 1 2 0 14
10 ชุมชนวัดรางบัว 11 1 0 0 12
11 บ้านทุ่งกระถิน 9 9 0 0 18
12 อนุบาลเมืองราชบุรี 9 1 0 1 10
13 วัดห้วยไผ่ 8 5 2 0 15
14 มหาราช7 7 5 7 3 19
15 วัดพเนินพลู 7 4 0 2 11
16 บ้านท่ามะขาม 7 3 0 0 10
17 บ้านหนองขาม 7 1 0 0 8
18 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 7 1 0 0 8
19 บ้านตะโกล่าง 6 1 2 4 9
20 บ้านห้วยยางโทน 6 1 2 0 9
21 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 1 0 0 7
22 วัดไผ่ล้อม 6 0 0 0 6
23 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 0 0 0 6
24 อนุบาลบ้านคา 5 5 0 0 10
25 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 5 4 4 1 13
26 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 5 2 0 1 7
27 อนุบาลสวนผึ้ง 5 1 2 0 8
28 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 4 3 0 1 7
29 บ้านห้วยท่าช้าง 4 2 0 0 6
30 ชุมชนบ้านบ่อ 4 0 0 0 4
31 วัดโสดาประดิษฐาราม 4 0 0 0 4
32 น้ำตกห้วยสวนพลู 3 1 0 0 4
33 วัดหนองพันจันทร์ 3 1 0 0 4
34 สินแร่สยาม 3 0 1 0 4
35 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 3 0 0 1 3
36 บ้านมะขามเอน 3 0 0 0 3
37 อนุบาลจอมบึง 2 5 2 0 9
38 บ้านร่องเจริญ 2 4 0 0 6
39 บ้านหินสี 2 3 2 0 7
40 บ้านวังปลา 2 2 0 0 4
41 วัดท้ายเมือง 2 2 0 0 4
42 บ้านหนองวัวดำ 2 2 0 0 4
43 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 1 0 0 3
44 บ้านห้วยศาลา 2 1 0 0 3
45 บ้านทุ่งแฝก 2 0 1 0 3
46 บ้านแม่ประจัน 2 0 1 0 3
47 นารีวิทยา 2 0 0 0 2
48 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
49 ดรุณาราชบุรี 2 0 0 0 2
50 วัดบ้านกล้วย 2 0 0 0 2
51 วัดด่านทับตะโก 2 0 0 0 2
52 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
53 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 2 0 0 0 2
54 ประชาพัฒนาวิทย์ 2 0 0 0 2
55 วัดห้วยหมู 2 0 0 0 2
56 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 2 0 0 0 2
57 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 7 1 0 9
58 บ้านลำพระ 1 2 1 2 4
59 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 2 0 0 3
60 วัดบางกระ 1 1 2 0 4
61 บ้านหุบพริก 1 1 0 1 2
62 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 1 0 0 2
63 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 0 2
64 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
65 วัดเกตุน้อย 1 1 0 0 2
66 บ้านทุ่งแจง 1 1 0 0 2
67 บ้านสวนผึ้ง 1 1 0 0 2
68 วัดห้วยตะแคง 1 0 1 0 2
69 บ้านพุเกตุ 1 0 1 0 2
70 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 0 1 0 2
71 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 0 0 1
72 วัดดอนตะโก 1 0 0 0 1
73 บ้านยางคู่ 1 0 0 0 1
74 วัดสันติการาม 1 0 0 0 1
75 บ้านสันดอน 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 0 1
77 บ้านเขาพระเอก 1 0 0 0 1
78 วัดท่าโขลง 1 0 0 0 1
79 บ้านชัฎหนองหมี 1 0 0 0 1
80 บ้านพุบอนบน 1 0 0 0 1
81 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองนกกะเรียน 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
85 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 0 0 0 1
86 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 1
87 วัดศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
88 สีวะรา 1 0 0 0 1
89 วัดสนามสุทธาวาส 0 1 0 1 1
90 บ้านมณีลอย 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองลังกา 0 1 0 0 1
92 วัดหนามพุงดอ 0 1 0 0 1
93 บ้านพุตะเคียน 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 0 0 1
95 บ้านเขากรวด 0 1 0 0 1
96 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 1 0 0 1
97 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
98 วัดคุ้งกระถิน 0 1 0 0 1
99 วัดหนองตาหลวง 0 1 0 0 1
100 วัดเกาะศาลพระ 0 1 0 0 1
101 วัดเวียงทุน 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองแร้ง 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองโก 0 0 1 0 1
104 วัดใหม่นครบาล 0 0 1 0 1
105 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 1 0
106 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 1 0
107 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0
รวม 397 152 54 28 631