สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 17 13 9 39 42 4 3 2 49
2 อนุบาลราชบุรี 10 3 5 18 21 8 3 0 32
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 8 11 3 22 26 5 2 0 33
4 วัดเขาปิ่นทอง 8 2 2 12 19 5 3 2 27
5 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 7 3 2 12 12 1 2 0 15
6 รุจิรพัฒน์ 6 3 4 13 20 6 1 0 27
7 บ้านเบิกไพร 6 3 2 11 17 5 1 0 23
8 วัดห้วยหมู 5 1 1 7 11 0 0 0 11
9 ชุมชนวัดรางบัว 5 0 4 9 11 1 0 0 12
10 บ้านท่ามะขาม 4 0 2 6 7 3 0 0 10
11 บ้านหนองขาม 4 0 2 6 7 1 0 0 8
12 อนุบาลสวนผึ้ง 4 0 0 4 6 1 2 0 9
13 บ้านทุ่งกระถิน 3 2 4 9 12 9 0 0 21
14 บ้านตะโกล่าง 3 1 1 5 6 1 2 4 9
15 วัดไผ่ล้อม 3 1 0 4 6 0 0 0 6
16 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 3 0 1 4 6 2 0 1 8
17 บ้านโป่งกระทิงบน 2 8 3 13 19 9 1 2 29
18 วัดพิกุลทอง 2 6 1 9 12 5 3 2 20
19 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 2 3 4 9 9 4 4 1 17
20 อนุบาลจอมบึง 2 2 3 7 5 6 2 0 13
21 วัดพเนินพลู 2 1 6 9 7 4 0 2 11
22 บ้านสวนผึ้ง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
23 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 1 0 3 6 1 0 0 7
24 สินแร่สยาม 2 1 0 3 4 0 1 0 5
25 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 2 0 0 2 3 0 0 1 3
26 นารีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 วัดห้วยไผ่ 1 4 1 6 8 5 2 0 15
30 ชุมชนบ้านบ่อ 1 4 1 6 6 0 0 0 6
31 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1 2 1 4 12 1 0 0 13
32 วัดโสดาประดิษฐาราม 1 2 1 4 5 0 0 0 5
33 วัดหนองพันจันทร์ 1 1 2 4 6 1 0 0 7
34 บ้านห้วยยางโทน 1 1 1 3 7 1 2 0 10
35 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 4 0 0 0 4
36 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 0 2 3 1 7 1 0 9
37 วัดท่าโขลง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
38 บ้านหุบพริก 1 0 1 2 1 1 0 1 2
39 บ้านห้วยท่าช้าง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
40 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 0 1 3 1 0 0 4
41 บ้านวังปลา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
42 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
43 ดรุณาราชบุรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 วัดดอนตะโก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 0 3 1 4 4 3 0 1 7
49 วัดเกตุน้อย 0 2 1 3 3 1 0 0 4
50 มหาราช7 0 2 0 2 7 5 7 3 19
51 บ้านหนองน้ำใส 0 2 0 2 1 1 0 0 2
52 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 1 3 4 9 1 0 1 10
53 อนุบาลบ้านคา 0 1 1 2 5 5 0 0 10
54 วัดท้ายเมือง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
55 วัดบ้านกล้วย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านมะขามเอน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
57 วัดด่านทับตะโก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
58 วัดหนองบัวค่าย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
61 วัดห้วยตะแคง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านยางคู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดสันติการาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 3 3 6 0 0 0 6
65 บ้านทุ่งแฝก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
66 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 1 1 1 2 0 0 3
67 วัดบางกระ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
68 บ้านทุ่งแจง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
69 บ้านสันดอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองตาเนิด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านเขาพระเอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 วัดอรัญญิกาวาส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 บ้านมณีลอย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
74 บ้านหนองลังกา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
75 วัดหนามพุงดอ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
76 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
77 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
78 บ้านหินสี 0 0 0 0 2 3 2 0 7
79 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
80 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
82 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 บ้านลำพระ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
84 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านรางเฆ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 สีวะรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านพุตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านเขากรวด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดหนองตาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดเกาะศาลพระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองแร้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 139 102 93 334 464 153 55 28 672