สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 17 13 9 39 42 4 3 2 49
2 อนุบาลราชบุรี 9 2 4 15 19 8 2 0 29
3 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 8 10 2 20 23 5 2 0 30
4 วัดเขาปิ่นทอง 7 2 2 11 18 5 3 2 26
5 รุจิรพัฒน์ 6 3 4 13 20 6 1 0 27
6 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 6 3 2 11 11 1 2 0 14
7 ชุมชนวัดรางบัว 5 0 4 9 11 1 0 0 12
8 บ้านท่ามะขาม 4 0 2 6 7 3 0 0 10
9 บ้านหนองขาม 4 0 2 6 7 1 0 0 8
10 บ้านทุ่งกระถิน 3 2 4 9 9 9 0 0 18
11 บ้านเบิกไพร 3 1 2 6 11 5 1 0 17
12 บ้านตะโกล่าง 3 1 1 5 6 1 2 4 9
13 วัดไผ่ล้อม 3 1 0 4 6 0 0 0 6
14 อนุบาลสวนผึ้ง 3 0 0 3 5 1 2 0 8
15 วัดพิกุลทอง 2 6 1 9 12 5 3 2 20
16 วัดพเนินพลู 2 1 6 9 7 4 0 2 11
17 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 1 0 3 6 1 0 0 7
18 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 2 0 1 3 5 2 0 1 7
19 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 2 0 0 2 3 0 0 1 3
20 นารีวิทยา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านโป่งกระทิงบน 1 7 3 11 16 9 1 2 26
23 วัดห้วยไผ่ 1 4 1 6 8 5 2 0 15
24 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1 3 2 6 5 4 4 1 13
25 ชุมชนบ้านบ่อ 1 3 0 4 4 0 0 0 4
26 วัดโสดาประดิษฐาราม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
27 สินแร่สยาม 1 1 0 2 3 0 1 0 4
28 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 0 2 3 1 7 1 0 9
29 บ้านหุบพริก 1 0 1 2 1 1 0 1 2
30 บ้านห้วยท่าช้าง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
31 น้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 0 1 3 1 0 0 4
32 บ้านวังปลา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
33 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
34 ดรุณาราชบุรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
35 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
36 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 วัดดอนตะโก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 0 3 1 4 4 3 0 1 7
39 อนุบาลจอมบึง 0 2 2 4 2 5 2 0 9
40 มหาราช7 0 2 0 2 7 5 7 3 19
41 บ้านหนองน้ำใส 0 2 0 2 1 1 0 0 2
42 อนุบาลเมืองราชบุรี 0 1 3 4 9 1 0 1 10
43 บ้านห้วยยางโทน 0 1 1 2 6 1 2 0 9
44 อนุบาลบ้านคา 0 1 1 2 5 5 0 0 10
45 วัดท้ายเมือง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
46 วัดบ้านกล้วย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
47 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 0 1 0 1 7 1 0 0 8
48 บ้านมะขามเอน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
49 วัดด่านทับตะโก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
50 วัดหนองบัวค่าย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
53 วัดเกตุน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
54 วัดห้วยตะแคง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
55 บ้านยางคู่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดสันติการาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 3 3 6 0 0 0 6
58 วัดหนองพันจันทร์ 0 0 2 2 3 1 0 0 4
59 บ้านทุ่งแฝก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
60 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 1 1 1 2 0 0 3
61 วัดบางกระ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
62 บ้านทุ่งแจง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
63 บ้านสวนผึ้ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
64 บ้านสันดอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 บ้านหนองตาเนิด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านเขาพระเอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
67 วัดท่าโขลง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
68 บ้านมณีลอย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
69 บ้านหนองลังกา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
70 วัดหนามพุงดอ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
71 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 2 4 0 0 6
72 บ้านหินสี 0 0 0 0 2 3 2 0 7
73 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
74 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
75 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
76 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
77 วัดห้วยหมู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านลำพระ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
80 บ้านพุเกตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
82 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านรางเฆ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 สีวะรา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
93 บ้านพุตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านเขากรวด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 วัดหนองตาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดเกาะศาลพระ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดเวียงทุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองแร้ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดใหม่นครบาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 89 83 283 397 152 54 28 603