หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ลานหน้าห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา+กลุ่มแผน+กลุ่มอำนวยการ+กลุ่มการเงิน+ลานจอดรถ 13 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ลานจอดรถหลัง สพป.ราชบุรี เขต2 (ต้นมะม่วง) 13 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก 13 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมปภัสสรวรพินิจ 13 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมสาธกธรรมกิจ 13 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 น.


นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]