หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ห้องประชุม 9 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมลงทะเบบียน เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ห้องประชุม 9 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมลงทะเบบียน เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.2 9 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเสร็จให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันไปพักได้ที่ห้อง ป.1
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.3 9 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเสร็จให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันไปพักได้ที่ห้อง ป.4
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.5 9 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเสร็จให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันไปพักได้ที่ห้อง ป.6


นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]