หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 50 35 74.47% 7 14.89% 0 0% 5 10.64% 47
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 47 32 68.09% 11 23.4% 4 8.51% 0 0% 47
3 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 45 28 62.22% 15 33.33% 2 4.44% 0 0% 45
4 โรงเรียนดุสิตวิทยา 42 27 64.29% 11 26.19% 4 9.52% 0 0% 42
5 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 29 24 85.71% 3 10.71% 0 0% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 27 24 88.89% 2 7.41% 0 0% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 34 23 67.65% 7 20.59% 4 11.76% 0 0% 34
8 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 45 22 52.38% 14 33.33% 5 11.9% 1 2.38% 42
9 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 41 22 53.66% 10 24.39% 5 12.2% 4 9.76% 41
10 โรงเรียนวัดนางแก้ว 42 20 55.56% 9 25% 4 11.11% 3 8.33% 36
11 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 33 19 57.58% 10 30.3% 3 9.09% 1 3.03% 33
12 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 31 19 63.33% 9 30% 1 3.33% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 33 18 58.06% 6 19.35% 5 16.13% 2 6.45% 31
14 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 27 17 70.83% 4 16.67% 3 12.5% 0 0% 24
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 24 17 80.95% 2 9.52% 1 4.76% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 22 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
17 โรงเรียนวัดหนองกบ 21 15 75% 1 5% 1 5% 3 15% 20
18 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 22 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
19 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 25 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
20 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 22 14 70% 3 15% 2 10% 1 5% 20
21 โรงเรียนวัดบัวงาม 26 13 52% 8 32% 1 4% 3 12% 25
22 โรงเรียนเจี้ยไช้ 28 13 52% 7 28% 2 8% 3 12% 25
23 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 25 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
24 โรงเรียนวัดช่องพราน 21 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
25 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 28 12 52.17% 9 39.13% 2 8.7% 0 0% 23
27 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 22 11 52.38% 8 38.1% 2 9.52% 0 0% 21
29 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 18 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
30 โรงเรียนอุดมวิทยา 22 11 57.89% 2 10.53% 2 10.53% 4 21.05% 19
31 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 22 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 16 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 16 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนนารีวุฒิ 13 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนวัดม่วง 21 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนวัดสัมมาราม 16 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 29 8 27.59% 12 41.38% 3 10.34% 6 20.69% 29
38 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 30 8 27.59% 10 34.48% 4 13.79% 7 24.14% 29
39 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 17 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
40 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
42 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 17 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 17 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
44 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนวัดดอนทราย 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนวัดเขาส้ม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนแย้มวิทยการ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนวัดมาบแค 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 12 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดสนามชัย 17 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
53 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 18 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนวัดท่าเรือ 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
55 โรงเรียนวัดเขาพระ 11 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
56 โรงเรียนฮกเฮง 19 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
58 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
59 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดลำพยอม 16 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
64 โรงเรียนพัชรวิทยา 15 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
65 โรงเรียนวัดบางลาน 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนวังตาลวิทยา 18 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนวัดตาลเรียง 10 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนระฆังทอง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
75 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนวัดโคกทอง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 15 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
78 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 15 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
79 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
80 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 14 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนวันทามารีอา 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนดำเนินวิทยา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
88 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนวัดดอนพรม 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนธีรศาสตร์ 17 3 17.65% 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 17
96 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
98 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
101 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนเทพวิทยา 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
110 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 11 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดหลวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนวัดดีบอน 14 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดเขาขลุง 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
117 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนวัดตาล 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนวัดเหนือ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนวัดท่าราบ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนวัดแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
134 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 7 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร 9 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
136 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนวัดลำน้ำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านกุ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดบางกะโด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนวัดหนองประทุน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 6 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองครึม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
151 โรงเรียนวัดหัวหิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดดอนสาลี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนวัดทำนบ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดยางหัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านหนองคา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดดอนคา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]