สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 35 7 0 5 42
2 ชุมชนวัดหนองโพ 32 11 4 0 47
3 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 28 15 2 0 45
4 ดุสิตวิทยา 27 11 4 0 42
5 วัดชาวเหนือ 24 3 0 1 27
6 บ้านโป่งวิทยาคม 24 2 0 1 26
7 วัดบ้านไร่ 23 7 4 0 34
8 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 22 14 5 1 41
9 เทพินทร์พิทยา 22 10 5 4 37
10 วัดนางแก้ว 20 9 4 3 33
11 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 19 10 3 1 32
12 อนุบาลดำเนินสะดวก 19 9 1 1 29
13 วัดหุบกระทิง 18 6 5 2 29
14 วัดโพธิ์รัตนาราม 17 4 3 0 24
15 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 17 2 1 1 20
16 อนุบาลบางแพ 15 5 1 0 21
17 วัดหนองกบ 15 1 1 3 17
18 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 14 5 3 0 22
19 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 14 4 1 1 19
20 หนองอ้อบ้านโป่ง 14 3 2 1 19
21 วัดบัวงาม 13 8 1 3 22
22 เจี้ยไช้ 13 7 2 3 22
23 วัดไผ่สามเกาะ 13 5 3 4 21
24 วัดช่องพราน 13 3 1 1 17
25 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 13 3 0 1 16
26 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 12 9 2 0 23
27 วัดหนองกลางดง 12 5 1 1 18
28 บ้านหนองใยบัว 11 8 2 0 21
29 วัดบ้านฆ้องน้อย 11 5 1 0 17
30 อุดมวิทยา 11 2 2 4 15
31 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 10 3 3 2 16
32 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 10 3 0 1 13
33 วัดหนองมะค่า 10 2 0 1 12
34 นารีวุฒิ 10 1 0 0 11
35 วัดม่วง 9 5 3 1 17
36 วัดสัมมาราม 9 2 1 1 12
37 สมศักดิ์วิทยา 8 12 3 6 23
38 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 10 4 7 22
39 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 8 6 3 0 17
40 วัดเวฬุวนาราม 8 2 3 0 13
41 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 7 7 2 0 16
42 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 7 5 0 0 12
43 บ้านดอนไผ่ 7 4 2 4 13
44 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 7 4 1 1 12
45 วัดดอนทราย 7 2 2 1 11
46 วัดเขาส้ม 7 2 0 0 9
47 แย้มวิทยการ 7 1 2 0 10
48 วัดมาบแค 7 1 0 0 8
49 วัดสามัคคีธรรม 7 1 0 0 8
50 วัดลาดบัวขาว 7 0 1 0 8
51 วัดสนามชัย 6 5 4 1 15
52 ธรรมาธิปไตย 6 5 1 0 12
53 วัดท่ามะขาม 6 4 0 3 10
54 วัดท่าเรือ 6 4 0 2 10
55 วัดเขาพระ 6 4 0 0 10
56 ฮกเฮง 6 3 1 1 10
57 วัดดอนเซ่ง 6 2 2 0 10
58 วัดคูหาสวรรค์ 6 1 2 0 9
59 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 6 1 1 0 8
60 วัดศรีประชุมชน 6 1 1 0 8
61 วัดเจริญธรรม 6 1 0 0 7
62 วัดสีดาราม 6 0 0 0 6
63 วัดลำพยอม 5 7 2 1 14
64 พัชรวิทยา 5 6 2 2 13
65 วัดบางลาน 5 6 1 1 12
66 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 5 4 2 1 11
67 วังตาลวิทยา 5 4 0 1 9
68 บ้านหนองตาพุด 5 3 0 0 8
69 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 5 2 1 1 8
70 วัดตาลเรียง 5 2 0 1 7
71 วัดสนามไชย 5 2 0 0 7
72 ระฆังทอง 5 2 0 0 7
73 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 5 1 0 0 6
74 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 5 0 2 2 7
75 วัดปรกเจริญ 5 0 1 1 6
76 วัดโคกทอง 5 0 0 1 5
77 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 4 8 0 0 12
78 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 4 6 2 1 12
79 วัดดอนกระเบื้อง 4 6 2 1 12
80 วัดสร้อยฟ้า 4 4 0 0 8
81 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 4 3 3 3 10
82 วัดอ้ออีเขียว 4 3 0 2 7
83 วันทามารีอา 4 3 0 1 7
84 วัดโพธิ์บัลลังก์ 4 3 0 0 7
85 วัดพระศรีอารย์ 4 3 0 0 7
86 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 4 3 0 0 7
87 ดำเนินวิทยา 4 2 2 0 8
88 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 4 2 1 0 7
89 บ้านหนองกวาง 4 1 1 0 6
90 วัดบ่อมะกรูด 4 1 0 0 5
91 วัดดอนพรม 4 1 0 0 5
92 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 4 0 1 0 5
93 สารสิทธิ์พิทยาลัย 4 0 1 0 5
94 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 0 0 0 4
95 ธีรศาสตร์ 3 7 3 4 13
96 บ้านหนองสองห้อง 3 4 0 0 7
97 วัดบ้านใหม่ 3 3 1 3 7
98 วัดโคกหม้อ 3 3 1 0 7
99 วัดอริยวงศาราม 3 3 1 0 7
100 วัดดอนใหญ่ 3 3 0 2 6
101 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 3 3 0 2 6
102 วัดหนองกลางด่าน 3 3 0 0 6
103 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 3 3 0 0 6
104 บ้านหนองไก่ขัน 3 2 1 0 6
105 บ้านเนินม่วง 3 2 0 1 5
106 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 3 2 0 0 5
107 บ้านห้วยยาง 3 2 0 0 5
108 เทพวิทยา 3 1 2 1 6
109 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 3 1 0 3 4
110 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 3 1 0 0 4
111 วัดโกสินารายน์ 3 0 2 1 5
112 บ้านพุลุ้ง 3 0 1 0 4
113 วัดหลวง 3 0 1 0 4
114 วัดสระสี่มุม 3 0 0 1 3
115 วัดดีบอน 3 0 0 0 3
116 วัดเขาขลุง 2 4 1 1 7
117 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 2 4 1 1 7
118 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 2 4 0 0 6
119 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 4 0 0 6
120 วัดตาล 2 3 0 1 5
121 วัดหลักหกรัตนาราม 2 3 0 0 5
122 วัดเหนือ 2 2 1 1 5
123 วัดท่าราบ 2 2 1 0 5
124 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 0 0 4
125 วัดอัมพวนาราม 2 2 0 0 4
126 วัดแหลมทอง 2 1 1 2 4
127 วัดหนองปลาดุก 2 1 0 0 3
128 วัดหนองเอี่ยน 2 1 0 0 3
129 วัดแก้ว 2 1 0 0 3
130 วัดเขาชะงุ้ม 2 0 0 0 2
131 วัดบ้านฆ้อง 2 0 0 0 2
132 บ้านลาดใหญ่ 1 4 0 0 5
133 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1 3 1 3 5
134 วัดหุบมะกล่ำ 1 3 0 0 4
135 อภิบาลกุลบุตร 1 2 2 3 5
136 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
137 บ้านเขาแหลม 1 2 1 0 4
138 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
139 ชุมชนวัดท่าผา 1 2 0 0 3
140 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 1 1 0 3
141 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
142 วัดลำน้ำ 1 1 1 0 3
143 วัดบึงกระจับ 1 1 0 1 2
144 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองไก่แก้ว 1 1 0 0 2
146 บ้านกุ่ม 1 1 0 0 2
147 วัดบางกะโด 1 1 0 0 2
148 วัดหนองประทุน 1 1 0 0 2
149 วัดแก้วฟ้า 1 0 0 2 1
150 บ้านหนองครึม 1 0 0 1 1
151 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
152 วัดหัวหิน 1 0 0 0 1
153 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
154 วัดดอนสาลี 1 0 0 0 1
155 วัดตาลเตี้ย 1 0 0 0 1
156 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
157 วัดหนองม่วง 0 4 0 0 4
158 วัดทำนบ 0 3 0 0 3
159 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 2 0 1 2
160 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 2 0 0 2
161 บ้านหนองสลิด 0 1 1 1 2
162 อนุบาลวัดสนามชัย 0 1 1 0 2
163 บ้านดอนไม้ลาย 0 1 0 1 1
164 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 1 0 0 1
165 วัดยางหัก 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองคา 0 0 1 0 1
167 วัดดอนคา 0 0 1 0 1
168 วัดเนกขัมมาราม 0 0 1 0 1
169 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0
รวม 1,035 507 162 131 1,704