สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลโพธาราม 34 6 0 5 40
2 ดุสิตวิทยา 27 11 4 0 42
3 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 24 14 2 0 40
4 บ้านโป่งวิทยาคม 24 2 0 1 26
5 เทพินทร์พิทยา 22 10 5 4 37
6 ชุมชนวัดหนองโพ 22 10 2 0 34
7 วัดชาวเหนือ 21 3 0 1 24
8 วัดบ้านไร่ 20 7 4 0 31
9 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 19 10 5 1 34
10 อนุบาลดำเนินสะดวก 18 7 1 1 26
11 วัดนางแก้ว 17 7 4 1 28
12 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 17 2 1 1 20
13 วัดหุบกระทิง 16 5 3 1 24
14 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 15 9 2 1 26
15 อนุบาลบางแพ 15 5 0 0 20
16 วัดโพธิ์รัตนาราม 15 4 2 0 21
17 หนองอ้อบ้านโป่ง 14 3 2 1 19
18 วัดหนองกบ 14 1 1 3 16
19 วัดบัวงาม 13 8 1 3 22
20 เจี้ยไช้ 13 7 2 3 22
21 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 13 3 0 1 16
22 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 11 9 1 0 21
23 วัดบ้านฆ้องน้อย 11 5 1 0 17
24 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 11 4 1 1 16
25 อุดมวิทยา 11 2 2 4 15
26 บ้านหนองใยบัว 10 8 2 0 20
27 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 10 5 1 0 16
28 วัดไผ่สามเกาะ 10 4 3 4 17
29 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 10 3 3 2 16
30 วัดช่องพราน 10 3 1 1 14
31 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 10 3 0 1 13
32 นารีวุฒิ 10 1 0 0 11
33 วัดม่วง 9 5 1 1 15
34 วัดสัมมาราม 9 2 1 1 12
35 สมศักดิ์วิทยา 8 12 3 6 23
36 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 10 4 7 22
37 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 8 6 3 0 17
38 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 7 7 2 0 16
39 บ้านดอนไผ่ 7 4 1 4 12
40 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 7 4 1 1 12
41 วัดหนองกลางดง 7 4 1 1 12
42 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 7 3 0 0 10
43 วัดดอนทราย 7 2 2 1 11
44 แย้มวิทยการ 7 1 2 0 10
45 วัดสามัคคีธรรม 7 1 0 0 8
46 วัดลาดบัวขาว 7 0 1 0 8
47 ธรรมาธิปไตย 6 5 1 0 12
48 วัดสนามชัย 6 4 3 1 13
49 วัดเขาพระ 6 4 0 0 10
50 ฮกเฮง 6 3 1 1 10
51 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 6 1 1 0 8
52 วัดศรีประชุมชน 6 1 1 0 8
53 วัดหนองมะค่า 6 1 0 1 7
54 วัดเจริญธรรม 6 1 0 0 7
55 วัดสีดาราม 6 0 0 0 6
56 พัชรวิทยา 5 6 2 2 13
57 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 5 4 2 1 11
58 วัดท่ามะขาม 5 4 0 2 9
59 วังตาลวิทยา 5 4 0 1 9
60 วัดท่าเรือ 5 3 0 2 8
61 บ้านหนองตาพุด 5 3 0 0 8
62 วัดเวฬุวนาราม 5 2 3 0 10
63 วัดดอนเซ่ง 5 2 2 0 9
64 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 5 2 1 1 8
65 วัดตาลเรียง 5 2 0 1 7
66 ระฆังทอง 5 2 0 0 7
67 วัดมาบแค 5 1 0 0 6
68 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 5 1 0 0 6
69 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 5 0 2 2 7
70 วัดคูหาสวรรค์ 5 0 2 0 7
71 วัดปรกเจริญ 5 0 1 1 6
72 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 4 8 0 0 12
73 วัดลำพยอม 4 7 1 1 12
74 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 4 6 2 1 12
75 วัดบางลาน 4 5 0 1 9
76 วันทามารีอา 4 3 0 1 7
77 วัดโพธิ์บัลลังก์ 4 3 0 0 7
78 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 4 3 0 0 7
79 ดำเนินวิทยา 4 2 2 0 8
80 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 4 2 1 0 7
81 วัดอ้ออีเขียว 4 2 0 2 6
82 วัดเขาส้ม 4 2 0 0 6
83 วัดสนามไชย 4 2 0 0 6
84 บ้านหนองกวาง 4 1 1 0 6
85 วัดบ่อมะกรูด 4 1 0 0 5
86 วัดดอนพรม 4 1 0 0 5
87 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 4 0 1 0 5
88 สารสิทธิ์พิทยาลัย 4 0 1 0 5
89 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 0 0 0 4
90 ธีรศาสตร์ 3 7 3 4 13
91 วัดดอนกระเบื้อง 3 4 2 1 9
92 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 3 3 2 3 8
93 วัดบ้านใหม่ 3 3 1 2 7
94 วัดโคกหม้อ 3 3 1 0 7
95 วัดดอนใหญ่ 3 3 0 2 6
96 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 3 3 0 2 6
97 วัดอริยวงศาราม 3 3 0 0 6
98 วัดหนองกลางด่าน 3 3 0 0 6
99 วัดพระศรีอารย์ 3 3 0 0 6
100 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 3 3 0 0 6
101 วัดสร้อยฟ้า 3 3 0 0 6
102 บ้านหนองไก่ขัน 3 2 1 0 6
103 บ้านเนินม่วง 3 2 0 1 5
104 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 3 2 0 0 5
105 เทพวิทยา 3 1 2 1 6
106 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 3 1 0 0 4
107 บ้านห้วยยาง 3 1 0 0 4
108 วัดสระสี่มุม 3 0 0 1 3
109 วัดดีบอน 3 0 0 0 3
110 วัดเขาขลุง 2 4 1 1 7
111 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 2 4 1 1 7
112 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 2 4 0 0 6
113 วัดตาล 2 3 0 1 5
114 วัดหลักหกรัตนาราม 2 3 0 0 5
115 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 2 3 0 0 5
116 วัดเหนือ 2 2 1 1 5
117 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 2 2 0 0 4
118 วัดอัมพวนาราม 2 2 0 0 4
119 วัดท่าราบ 2 2 0 0 4
120 วัดแหลมทอง 2 1 1 2 4
121 วัดหนองปลาดุก 2 1 0 0 3
122 วัดหนองเอี่ยน 2 1 0 0 3
123 บ้านพุลุ้ง 2 0 1 0 3
124 วัดโคกทอง 2 0 0 1 2
125 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 2 0 0 0 2
126 วัดบ้านฆ้อง 2 0 0 0 2
127 วัดหลวง 2 0 0 0 2
128 บ้านลาดใหญ่ 1 4 0 0 5
129 บ้านหนองสองห้อง 1 4 0 0 5
130 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 1 3 1 3 5
131 วัดหุบมะกล่ำ 1 3 0 0 4
132 อภิบาลกุลบุตร 1 2 2 3 5
133 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
134 บ้านเขาแหลม 1 2 1 0 4
135 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 1 2 1 0 4
136 ชุมชนวัดท่าผา 1 2 0 0 3
137 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 1 1 1 0 3
138 วัดลำน้ำ 1 1 1 0 3
139 วัดบึงกระจับ 1 1 0 1 2
140 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 1 1 0 0 2
141 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 1 1 0 0 2
142 บ้านกุ่ม 1 1 0 0 2
143 วัดบางกะโด 1 1 0 0 2
144 วัดหนองประทุน 1 1 0 0 2
145 วัดแก้ว 1 1 0 0 2
146 วัดโกสินารายน์ 1 0 2 1 3
147 วัดแก้วฟ้า 1 0 0 2 1
148 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
149 วัดหัวหิน 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองไก่แก้ว 1 0 0 0 1
152 วัดดอนสาลี 1 0 0 0 1
153 วัดตาลเตี้ย 1 0 0 0 1
154 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
155 วัดเขาชะงุ้ม 1 0 0 0 1
156 วัดหนองม่วง 0 4 0 0 4
157 วัดทำนบ 0 3 0 0 3
158 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 2 0 1 2
159 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 2 0 0 2
160 บ้านหนองสลิด 0 1 1 1 2
161 อนุบาลวัดสนามชัย 0 1 1 0 2
162 บ้านดอนไม้ลาย 0 1 0 1 1
163 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 1 0 0 1
164 วัดยางหัก 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองคา 0 0 1 0 1
166 วัดดอนคา 0 0 1 0 1
167 วัดเนกขัมมาราม 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองครึม 0 0 0 1 0
169 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0
รวม 942 477 141 123 1,683