สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชาวเหนือ 10 2 1 13 24 3 0 1 27
2 บ้านโป่งวิทยาคม 8 7 1 16 24 2 0 1 26
3 เทพินทร์พิทยา 8 5 2 15 22 10 5 4 37
4 อนุบาลโพธาราม 7 5 3 15 35 7 0 5 42
5 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 5 3 6 14 22 14 5 1 41
6 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 5 3 4 12 17 2 1 1 20
7 ชุมชนวัดหนองโพ 4 7 6 17 32 11 4 0 47
8 วัดบ้านไร่ 4 5 2 11 23 7 4 0 34
9 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 4 4 8 16 28 15 2 0 45
10 วัดหุบกระทิง 4 3 0 7 18 6 5 2 29
11 อนุบาลดำเนินสะดวก 3 4 3 10 19 9 1 1 29
12 วัดนางแก้ว 3 3 0 6 20 9 4 3 33
13 วัดลาดบัวขาว 3 1 1 5 7 0 1 0 8
14 หนองอ้อบ้านโป่ง 3 1 0 4 14 3 2 1 19
15 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 3 0 3 6 7 5 0 0 12
16 วัดเขาส้ม 3 0 3 6 7 2 0 0 9
17 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 4 1 0 0 5
18 วัดหนองกลางดง 2 2 2 6 12 5 1 1 18
19 บ้านหนองใยบัว 2 2 2 6 11 8 2 0 21
20 วัดหนองมะค่า 2 1 3 6 10 2 0 1 12
21 วัดหนองกบ 2 1 2 5 15 1 1 3 17
22 วัดสีดาราม 2 1 2 5 6 0 0 0 6
23 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 2 1 1 4 14 4 1 1 19
24 วัดช่องพราน 2 1 1 4 13 3 1 1 17
25 วัดมาบแค 2 1 1 4 7 1 0 0 8
26 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 2 0 5 7 19 10 3 1 32
27 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 2 0 3 5 12 9 2 0 23
28 วัดท่าเรือ 2 0 3 5 6 4 0 2 10
29 วัดสัมมาราม 2 0 1 3 9 2 1 1 12
30 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 2 0 0 2 4 3 3 3 10
31 ดุสิตวิทยา 1 8 3 12 27 11 4 0 42
32 วัดบัวงาม 1 3 2 6 13 8 1 3 22
33 วัดโพธิ์รัตนาราม 1 3 1 5 17 4 3 0 24
34 แย้มวิทยการ 1 3 1 5 7 1 2 0 10
35 วัดไผ่สามเกาะ 1 3 0 4 13 5 3 4 21
36 วัดดีบอน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
37 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 1 2 4 10 3 3 2 16
38 อุดมวิทยา 1 1 1 3 11 2 2 4 15
39 นารีวุฒิ 1 1 1 3 10 1 0 0 11
40 วัดม่วง 1 1 1 3 9 5 3 1 17
41 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1 1 1 3 7 7 2 0 16
42 บ้านดอนไผ่ 1 1 0 2 7 4 2 4 13
43 วัดโคกทอง 1 1 0 2 5 0 0 1 5
44 วัดโคกหม้อ 1 1 0 2 3 3 1 0 7
45 วัดเวฬุวนาราม 1 0 2 3 8 2 3 0 13
46 อนุบาลบางแพ 1 0 1 2 15 5 1 0 21
47 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1 0 1 2 7 4 1 1 12
48 วันทามารีอา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
49 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
50 วัดลำพยอม 1 0 0 1 5 7 2 1 14
51 วัดปรกเจริญ 1 0 0 1 5 0 1 1 6
52 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1 0 0 1 4 8 0 0 12
53 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
54 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 3 4 0 0 7
55 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1 0 0 1 3 2 0 0 5
56 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
57 บ้านพุลุ้ง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
58 วัดเขาขลุง 1 0 0 1 2 4 1 1 7
59 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 1 0 0 1 2 4 1 1 7
60 วัดเหนือ 1 0 0 1 2 2 1 1 5
61 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
63 วัดเขาชะงุ้ม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 2 1 3 14 5 3 0 22
66 วัดสนามชัย 0 2 1 3 6 5 4 1 15
67 วัดอริยวงศาราม 0 2 1 3 3 3 1 0 7
68 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 2 0 2 8 6 3 0 17
69 วัดสามัคคีธรรม 0 2 0 2 7 1 0 0 8
70 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 2 0 2 3 1 0 3 4
71 สมศักดิ์วิทยา 0 1 2 3 8 12 3 6 23
72 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 1 1 2 13 3 0 1 16
73 วัดบางลาน 0 1 1 2 5 6 1 1 12
74 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 0 1 1 2 5 2 1 1 8
75 วัดพระศรีอารย์ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
76 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 2 3 3 1 3 7
77 ธรรมาธิปไตย 0 1 0 1 6 5 1 0 12
78 วัดเขาพระ 0 1 0 1 6 4 0 0 10
79 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 1 0 1 6 1 1 0 8
80 วัดสนามไชย 0 1 0 1 5 2 0 0 7
81 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
82 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 0 2 2 7
83 วัดดอนใหญ่ 0 1 0 1 3 3 0 2 6
84 วัดหนองกลางด่าน 0 1 0 1 3 3 0 0 6
85 เทพวิทยา 0 1 0 1 3 1 2 1 6
86 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
87 เจี้ยไช้ 0 0 1 1 13 7 2 3 22
88 ฮกเฮง 0 0 1 1 6 3 1 1 10
89 วัดดอนเซ่ง 0 0 1 1 6 2 2 0 10
90 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 1 1 6 1 2 0 9
91 วัดศรีประชุมชน 0 0 1 1 6 1 1 0 8
92 วัดเจริญธรรม 0 0 1 1 6 1 0 0 7
93 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 0 0 1 1 5 4 2 1 11
94 วัดตาลเรียง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
95 ธีรศาสตร์ 0 0 1 1 3 7 3 4 13
96 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 1 1 3 3 0 2 6
97 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 0 0 1 1 3 3 0 0 6
98 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 วัดหัวหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 วัดบ้านฆ้องน้อย 0 0 0 0 11 5 1 0 17
103 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 0 0 0 0 10 3 0 1 13
104 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 8 10 4 7 22
105 วัดดอนทราย 0 0 0 0 7 2 2 1 11
106 วัดท่ามะขาม 0 0 0 0 6 4 0 3 10
107 พัชรวิทยา 0 0 0 0 5 6 2 2 13
108 วังตาลวิทยา 0 0 0 0 5 4 0 1 9
109 บ้านหนองตาพุด 0 0 0 0 5 3 0 0 8
110 ระฆังทอง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
111 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0 0 4 6 2 1 12
112 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 0 0 4 6 2 1 12
113 วัดสร้อยฟ้า 0 0 0 0 4 4 0 0 8
114 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 4 3 0 2 7
115 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 0 0 0 0 4 3 0 0 7
116 ดำเนินวิทยา 0 0 0 0 4 2 2 0 8
117 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
118 วัดดอนพรม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
119 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
120 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 0 0 4 0 1 0 5
121 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
122 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
123 บ้านเนินม่วง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
124 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
125 วัดโกสินารายน์ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
126 วัดหลวง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
127 วัดสระสี่มุม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
128 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
129 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
130 วัดตาล 0 0 0 0 2 3 0 1 5
131 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
132 วัดท่าราบ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
133 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
134 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 วัดหนองเอี่ยน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 วัดแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 วัดบ้านฆ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
139 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 1 3 1 3 5
140 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
141 อภิบาลกุลบุตร 0 0 0 0 1 2 2 3 5
142 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
148 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 วัดบางกะโด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 วัดแก้วฟ้า 0 0 0 0 1 0 0 2 1
153 บ้านหนองครึม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
154 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
158 วัดทำนบ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
159 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
160 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
162 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 วัดยางหัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดดอนคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 140 121 113 374 1,035 507 162 131 1,704