สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดชาวเหนือ 9 2 0 11 21 3 0 1 24
2 บ้านโป่งวิทยาคม 8 7 1 16 24 2 0 1 26
3 เทพินทร์พิทยา 8 5 2 15 22 10 5 4 37
4 อนุบาลโพธาราม 7 4 2 13 34 6 0 5 40
5 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 5 3 4 12 17 2 1 1 20
6 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 4 3 5 12 19 10 5 1 34
7 วัดหุบกระทิง 4 3 0 7 16 5 3 1 24
8 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 3 2 7 12 24 14 2 0 40
9 วัดลาดบัวขาว 3 1 1 5 7 0 1 0 8
10 หนองอ้อบ้านโป่ง 3 1 0 4 14 3 2 1 19
11 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 3 0 3 6 7 3 0 0 10
12 วัดบ่อมะกรูด 3 0 0 3 4 1 0 0 5
13 อนุบาลดำเนินสะดวก 2 4 3 9 18 7 1 1 26
14 วัดบ้านไร่ 2 4 2 8 20 7 4 0 31
15 ชุมชนวัดหนองโพ 2 3 4 9 22 10 2 0 34
16 วัดสีดาราม 2 1 2 5 6 0 0 0 6
17 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 2 0 2 4 11 9 1 0 21
18 วัดท่าเรือ 2 0 2 4 5 3 0 2 8
19 วัดสัมมาราม 2 0 1 3 9 2 1 1 12
20 ดุสิตวิทยา 1 8 3 12 27 11 4 0 42
21 วัดบัวงาม 1 3 2 6 13 8 1 3 22
22 แย้มวิทยการ 1 3 1 5 7 1 2 0 10
23 วัดนางแก้ว 1 3 0 4 17 7 4 1 28
24 บ้านหนองใยบัว 1 2 2 5 10 8 2 0 20
25 วัดดีบอน 1 2 0 3 3 0 0 0 3
26 วัดหนองกบ 1 1 2 4 14 1 1 3 16
27 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 1 2 4 10 3 3 2 16
28 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1 1 1 3 11 4 1 1 16
29 อุดมวิทยา 1 1 1 3 11 2 2 4 15
30 นารีวุฒิ 1 1 1 3 10 1 0 0 11
31 วัดม่วง 1 1 1 3 9 5 1 1 15
32 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1 1 1 3 7 7 2 0 16
33 วัดช่องพราน 1 1 0 2 10 3 1 1 14
34 บ้านดอนไผ่ 1 1 0 2 7 4 1 4 12
35 วัดโคกหม้อ 1 1 0 2 3 3 1 0 7
36 วัดเขาส้ม 1 0 2 3 4 2 0 0 6
37 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1 0 1 2 7 4 1 1 12
38 วันทามารีอา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
39 วัดโพธิ์บัลลังก์ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
40 อนุบาลบางแพ 1 0 0 1 15 5 0 0 20
41 วัดไผ่สามเกาะ 1 0 0 1 10 4 3 4 17
42 วัดปรกเจริญ 1 0 0 1 5 0 1 1 6
43 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1 0 0 1 4 8 0 0 12
44 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
45 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1 0 0 1 3 3 2 3 8
46 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1 0 0 1 3 2 0 0 5
47 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 วัดเขาขลุง 1 0 0 1 2 4 1 1 7
49 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 1 0 0 1 2 4 1 1 7
50 วัดเหนือ 1 0 0 1 2 2 1 1 5
51 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
52 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านพุลุ้ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
54 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดโพธิ์รัตนาราม 0 3 1 4 15 4 2 0 21
56 วัดสนามชัย 0 2 1 3 6 4 3 1 13
57 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 2 0 2 8 6 3 0 17
58 วัดสามัคคีธรรม 0 2 0 2 7 1 0 0 8
59 วัดหนองมะค่า 0 1 3 4 6 1 0 1 7
60 สมศักดิ์วิทยา 0 1 2 3 8 12 3 6 23
61 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 0 1 1 2 13 3 0 1 16
62 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 0 1 1 2 5 2 1 1 8
63 วัดมาบแค 0 1 1 2 5 1 0 0 6
64 วัดบ้านใหม่ 0 1 1 2 3 3 1 2 7
65 วัดอริยวงศาราม 0 1 1 2 3 3 0 0 6
66 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 1 0 1 10 5 1 0 16
67 ธรรมาธิปไตย 0 1 0 1 6 5 1 0 12
68 วัดเขาพระ 0 1 0 1 6 4 0 0 10
69 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 1 0 1 6 1 1 0 8
70 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 0 1 0 1 5 1 0 0 6
71 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 5 0 2 2 7
72 วัดดอนใหญ่ 0 1 0 1 3 3 0 2 6
73 วัดหนองกลางด่าน 0 1 0 1 3 3 0 0 6
74 เทพวิทยา 0 1 0 1 3 1 2 1 6
75 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
77 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 0 0 2 2 15 9 2 1 26
78 เจี้ยไช้ 0 0 1 1 13 7 2 3 22
79 วัดหนองกลางดง 0 0 1 1 7 4 1 1 12
80 ฮกเฮง 0 0 1 1 6 3 1 1 10
81 วัดศรีประชุมชน 0 0 1 1 6 1 1 0 8
82 วัดเจริญธรรม 0 0 1 1 6 1 0 0 7
83 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 0 0 1 1 5 4 2 1 11
84 วัดเวฬุวนาราม 0 0 1 1 5 2 3 0 10
85 วัดตาลเรียง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
86 วัดบางลาน 0 0 1 1 4 5 0 1 9
87 ธีรศาสตร์ 0 0 1 1 3 7 3 4 13
88 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 1 1 3 3 0 2 6
89 วัดพระศรีอารย์ 0 0 1 1 3 3 0 0 6
90 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 0 0 1 1 3 3 0 0 6
91 วัดหัวหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 วัดบ้านฆ้องน้อย 0 0 0 0 11 5 1 0 17
95 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 0 0 0 0 10 3 0 1 13
96 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 8 10 4 7 22
97 วัดดอนทราย 0 0 0 0 7 2 2 1 11
98 พัชรวิทยา 0 0 0 0 5 6 2 2 13
99 วัดท่ามะขาม 0 0 0 0 5 4 0 2 9
100 วังตาลวิทยา 0 0 0 0 5 4 0 1 9
101 บ้านหนองตาพุด 0 0 0 0 5 3 0 0 8
102 วัดดอนเซ่ง 0 0 0 0 5 2 2 0 9
103 ระฆังทอง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
104 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 5 0 2 0 7
105 วัดลำพยอม 0 0 0 0 4 7 1 1 12
106 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0 0 4 6 2 1 12
107 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 0 0 0 0 4 3 0 0 7
108 ดำเนินวิทยา 0 0 0 0 4 2 2 0 8
109 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 0 0 0 4 2 1 0 7
110 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 4 2 0 2 6
111 วัดสนามไชย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
112 วัดดอนพรม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
113 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
114 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 0 0 4 0 1 0 5
115 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
116 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 0 0 3 4 2 1 9
117 วัดสร้อยฟ้า 0 0 0 0 3 3 0 0 6
118 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
119 บ้านเนินม่วง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
120 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
121 วัดสระสี่มุม 0 0 0 0 3 0 0 1 3
122 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 2 4 0 0 6
123 วัดตาล 0 0 0 0 2 3 0 1 5
124 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 2 3 0 0 5
125 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
126 วัดท่าราบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
128 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 วัดหนองเอี่ยน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 วัดโคกทอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 วัดบ้านฆ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 วัดหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
134 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
135 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 0 0 0 1 3 1 3 5
136 วัดหุบมะกล่ำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
137 อภิบาลกุลบุตร 0 0 0 0 1 2 2 3 5
138 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
139 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
141 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
142 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
145 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 วัดบางกะโด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 วัดแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 วัดโกสินารายน์ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
151 วัดแก้วฟ้า 0 0 0 0 1 0 0 2 1
152 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 วัดตาลเตี้ย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดหนองม่วง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
157 วัดทำนบ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
158 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
159 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 วัดยางหัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดดอนคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองครึม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 101 93 303 942 477 141 123 1,560