หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า อาคารเรียน 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า อาคารเรียน 70 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00 -
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า อาคารอนุรักษ์ชั้นบน 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00 -
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า อาคารอนุรักษ์ชั้นบน 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00 -
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า อาคารอนุรักษ์ชั้นบน 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]