หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเรือ 39 29 76.32% 7 18.42% 2 5.26% 0 0% 38
2 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 30 23 79.31% 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 29
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 32 22 68.75% 8 25% 2 6.25% 0 0% 32
4 โรงเรียนวัดตะพงนอก 28 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
5 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 21 19 90.48% 2 9.52% 0 0% 0 0% 21
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 23 18 81.82% 4 18.18% 0 0% 0 0% 22
7 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 26 15 57.69% 10 38.46% 1 3.85% 0 0% 26
8 โรงเรียนอนุบาลระยอง 17 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
10 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 17 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
13 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 15 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
14 โรงเรียนวัดมาบข่า 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนวัดชากหมาก 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนวัดสระแก้ว 13 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
19 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
20 โรงเรียนวัดหนองกรับ 20 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 0 0% 19
21 โรงเรียนวัดหนองพะวา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดพลา 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 13 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนวัดตาขัน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
28 โรงเรียนวุฒินันท์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนวัดบ้านดอน 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
32 โรงเรียนกวงฮั้ว 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
35 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนวัดในไร่ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนสมคิดวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนวัดห้วงหิน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลวกแดง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดเนินพระ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดตากวน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนอรวินวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านยายจั่น 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
62 โรงเรียนวัดน้ำคอก 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดกระเฉท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านท่าเสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดละหารไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านชะวึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดแกลงบน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านมาบตอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดยายดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนวัดเกาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]