หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 10 15 13
2 005 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 2 3 3
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 55 19
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 0 0 0
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 26 55 41
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 10 19 15
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 14 39 24
8 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 0 0 0
9 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 0 0 0
10 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 5 16 11
11 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 2 5 4
12 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 13 35 21
13 025 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 14 41 26
14 026 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 11 32 15
15 027 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 1 1 1
16 028 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 23 40 28
17 029 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 6 14 11
18 037 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 0 0 0
19 038 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 3 7 5
20 039 โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0
21 040 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 0 0 0
22 041 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 0 0 0
23 042 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 1 6 1
24 043 โรงเรียนบ้านชะวึก 1 12 2
25 044 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 1 3 2
26 046 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 0 0 0
27 045 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 7 13 10
28 047 โรงเรียนบ้านท่าเสา 2 5 2
29 050 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 9 20 16
30 049 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 2 4 2
31 051 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 8 58 16
32 052 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 3 2
33 053 โรงเรียนบ้านพยูน 0 0 0
34 054 โรงเรียนบ้านมาบตอง 1 3 1
35 055 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 8 36 16
36 057 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 2 4 2
37 058 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 14 48 28
38 056 โรงเรียนบ้านมาบเตย 0 0 0
39 060 โรงเรียนบ้านยายจั่น 4 10 4
40 062 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 8 7
41 063 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 4 9 6
42 064 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 9 11 11
43 065 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 4 22 8
44 066 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 5 4
45 067 โรงเรียนบ้านหนองบอน 4 5 5
46 069 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 0 0 0
47 071 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 1 2 1
48 072 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 4 12 7
49 068 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 0 0 0
50 070 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 0 0 0
51 073 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 2 3 3
52 074 โรงเรียนบ้านหลังเขา 0 0 0
53 076 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 8 4
54 075 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 6 58 17
55 031 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 0 0 0
56 032 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 0 0 0
57 033 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 11 4
58 034 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 1 1 1
59 036 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 1 3 1
60 035 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 3 6 4
61 048 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 2 6 3
62 059 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 6 15 11
63 061 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 1 6 3
64 077 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม 0 0 0
65 078 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 0 0 0
66 079 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 8 16 11
67 082 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 3 12 6
68 083 โรงเรียนวัดกระเฉท 3 8 6
69 089 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 3 7 4
70 090 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 1 1 1
71 091 โรงเรียนวัดชากผักกูด 0 0 0
72 092 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 13 25 18
73 093 โรงเรียนวัดชากหมาก 11 25 17
74 094 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 0 0 0
75 096 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 0 0 0
76 098 โรงเรียนวัดตะพงนอก 28 95 44
77 097 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 6 2
78 099 โรงเรียนวัดตากวน 5 8 8
79 100 โรงเรียนวัดตาขัน 9 24 16
80 101 โรงเรียนวัดท่าเรือ 39 76 60
81 102 โรงเรียนวัดธงหงส์ 0 0 0
82 103 โรงเรียนวัดธรรมสถิต 1 3 2
83 104 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 3 7 5
84 105 โรงเรียนวัดน้ำคอก 4 8 6
85 110 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 2 5 4
86 111 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 30 67 51
87 112 โรงเรียนวัดบ้านดอน 8 20 14
88 109 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 1 2 2
89 113 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 17 43 30
90 114 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 0 0 0
91 115 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 1 1 1
92 118 โรงเรียนวัดพลา 13 25 17
93 120 โรงเรียนวัดมาบข่า 14 49 22
94 121 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 6 3
95 122 โรงเรียนวัดยายดา 1 1 1
96 123 โรงเรียนวัดละหารไร่ 2 5 4
97 124 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 1 20 6
98 125 โรงเรียนวัดสระแก้ว 13 31 14
99 126 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 7 16 10
100 127 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 5 22 11
101 128 โรงเรียนวัดหนองกรับ 20 35 30
102 129 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 2 4 3
103 130 โรงเรียนวัดหนองพะวา 13 36 20
104 131 โรงเรียนวัดห้วงหิน 8 16 8
105 132 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 32 71 46
106 133 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
107 084 โรงเรียนวัดเกาะ 1 3 2
108 085 โรงเรียนวัดเกาะกลอย 0 0 0
109 087 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 7 17 11
110 095 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 0 0 0
111 106 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 0 0 0
112 107 โรงเรียนวัดเนินพระ 4 9 6
113 119 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 1 3 1
114 086 โรงเรียนวัดแกลงบน 1 6 2
115 088 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 3 1
116 108 โรงเรียนวัดในไร่ 6 9 7
117 116 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 10 17 15
118 137 โรงเรียนสองภาษา 0 0 0
119 140 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 5 4
120 147 โรงเรียนอนุบาลระยอง 17 68 23
121 148 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 2 4 3
122 081 โรงเรียนอนุบาลรักภาษา 6 13 11
123 002 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 0 0 0
124 001 โรงเรียนกวงฮั้ว 8 22 11
125 030 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 21 67 36
126 134 โรงเรียนวุฒินันท์ 9 34 19
127 135 โรงเรียนศิริพรระยอง 0 0 0
128 136 โรงเรียนสมคิดวิทยา 5 16 7
129 138 โรงเรียนสัจจศึกษา 0 0 0
130 141 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 6 24 12
131 142 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 0 0 0
132 145 โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร 0 0 0
133 146 โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ 0 0 0
134 149 โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์ 0 0 0
135 150 โรงเรียนอรวินวิทยา 5 7 5
136 151 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 6 12 6
137 152 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 4 14 5
138 153 โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล 4 8 2
139 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 0 0 0
140 080 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 0 0 0
141 143 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 15 30 23
142 144 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 15 37 27
143 012 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลวกแดง 7 23 9
144 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านฉาง1 0 0 0
145 015 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 0 0 0
146 019 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 6 0 0
147 139 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 6 8 6
148 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 1 3 2
149 017 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 5 7 5
150 018 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 4 9 5
151 016 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 9 20 13
รวม 790 2087 1223
3310


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]