สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเรือ 29 7 2 0 38
2 วัดบ้านฉาง 23 4 1 1 28
3 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 22 8 2 0 32
4 วัดตะพงนอก 19 5 1 0 25
5 บวรรัตนศาสตร์ 19 2 0 0 21
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 18 4 0 0 22
7 ชุมชนวัดบ้านแลง 15 10 1 0 26
8 อนุบาลระยอง 15 0 0 0 15
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 12 1 1 0 14
10 วัดปทุมาวาส 11 4 0 0 15
11 บ้านมาบยางพร 11 3 0 0 14
12 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 11 2 0 1 13
13 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 11 1 2 0 14
14 วัดมาบข่า 10 3 0 0 13
15 วัดชากหมาก 10 1 0 0 11
16 วัดสระแก้ว 10 0 1 0 11
17 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 10 0 0 0 10
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 9 3 0 1 12
19 วัดไผ่ล้อม 9 0 0 1 9
20 วัดหนองกรับ 8 9 2 0 19
21 วัดหนองพะวา 8 4 1 0 13
22 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 8 3 3 0 14
23 วัดพลา 8 3 2 0 13
24 บ้านสำนักทอง 8 0 1 0 9
25 บ้านปลวกแดง 8 0 0 0 8
26 วัดชากลูกหญ้า 7 1 1 2 9
27 วุฒินันท์ 7 1 1 0 9
28 วัดตาขัน 7 1 1 0 9
29 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 7 0 1 0 8
30 วัดบ้านดอน 7 0 0 0 7
31 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 6 2 1 0 9
32 กวงฮั้ว 6 1 1 0 8
33 มณีวรรณวิทยา 6 1 0 0 7
34 ชุมชนวัดทับมา 6 0 0 1 6
35 บ้านบึงตาต้า 5 4 0 0 9
36 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 5 2 2 0 9
37 อนันต์ศึกษา 5 1 0 0 6
38 วัดในไร่ 5 0 1 0 6
39 บ้านแม่น้ำคู้ 5 0 0 1 5
40 สาธิตเทศบาลนครระยอง 5 0 0 1 5
41 วัดหนองกระบอก 5 0 0 0 5
42 สมคิดวิทยา 5 0 0 0 5
43 วัดห้วงหิน 4 4 0 0 8
44 บ้านมาบตาพุด 4 3 0 1 7
45 วัดเขาสำเภาทอง 4 3 0 0 7
46 วัดสำนักกะท้อน 4 2 1 0 7
47 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 4 2 0 0 6
48 เทศบาลตำบลปลวกแดง 4 1 2 0 7
49 บ้านห้วยปราบ 4 1 1 0 6
50 เทศบาลวัดปากน้ำ 4 1 0 0 5
51 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 4 0 1 0 5
52 อนุบาลรักภาษา 4 0 0 1 4
53 บ้านสะพานสี่ 4 0 0 0 4
54 บ้านสมานมิตร 4 0 0 0 4
55 วัดเนินพระ 4 0 0 0 4
56 วัดตากวน 3 2 0 0 5
57 บ้านตะเกราทอง 3 1 2 0 6
58 อรวินวิทยา 3 1 0 1 4
59 บ้านหนองฆ้อ 3 1 0 0 4
60 บ้านหนองบอน 3 1 0 0 4
61 บ้านยายจั่น 3 0 0 1 3
62 วัดมาบชลูด 3 0 0 0 3
63 บ้านคลองขนุน 3 0 0 0 3
64 วัดคีรีภาวนาราม 3 0 0 0 3
65 วัดน้ำคอก 3 0 0 0 3
66 วัดกระเฉท 3 0 0 0 3
67 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
68 อารีย์วัฒนา 2 2 0 0 4
69 บ้านหนองสะพาน 2 1 1 0 4
70 วัดนาตาขวัญ 2 1 0 0 3
71 อัสสัมชัญระยอง 2 0 4 0 6
72 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 2 0 2 0 4
73 บ้านหนองจอก 2 0 1 0 3
74 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
75 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 2 0 0 0 2
76 บ้านมาบป่าหวาย 2 0 0 0 2
77 บ้านท่าเสา 2 0 0 0 2
78 บ้านบึงต้นชัน 2 0 0 0 2
79 บ้านหมอมุ่ย 2 0 0 0 2
80 บ้านเนินเสาธง 2 0 0 0 2
81 วัดบ้านค่าย 2 0 0 0 2
82 วัดละหารไร่ 2 0 0 0 2
83 วัดหนองตะแบก 2 0 0 0 2
84 บ้านเขาลอย 1 2 0 0 3
85 บ้านเขาห้วยมะหาด 1 2 0 0 3
86 อุดมวิทยานุกุล 1 1 0 0 2
87 วัดกรอกยายชา 1 1 0 0 2
88 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 1 1 0 0 2
89 บ้านชะวึก 1 0 0 0 1
90 วัดแกลงบน 1 0 0 0 1
91 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1 0 0 0 1
92 บ้านปากแพรก 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองละลอก 1 0 0 0 1
94 บ้านเขาหวาย 1 0 0 0 1
95 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
96 วัดสมบูรณาราม 1 0 0 0 1
97 บ้านคลองยายเมือง 1 0 0 0 1
98 บ้านชากมะหาด 1 0 0 0 1
99 บ้านเขาวังม่าน 1 0 0 0 1
100 บ้านไร่จันดี 1 0 0 0 1
101 วัดชากกอไผ่ 1 0 0 0 1
102 วัดธรรมสถิต 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านเก่า 1 0 0 0 1
104 วัดเภตราสุขารมย์ 1 0 0 0 1
105 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 0 0 1
106 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 0 1
107 บ้านมาบตอง 0 1 0 0 1
108 วัดปลวกเกตุ 0 1 0 0 1
109 วัดยายดา 0 1 0 0 1
110 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 1 0
111 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 1 0
112 วัดเกาะ 0 0 0 0 0
รวม 563 129 44 15 751