สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเรือ 29 7 2 0 38
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 22 8 2 0 32
3 วัดตะพงนอก 19 5 1 0 25
4 บวรรัตนศาสตร์ 19 2 0 0 21
5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 18 4 0 0 22
6 ชุมชนวัดบ้านแลง 15 10 1 0 26
7 อนุบาลระยอง 15 0 0 0 15
8 วัดบ้านฉาง 14 4 1 1 19
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 12 1 1 0 14
10 วัดปทุมาวาส 11 4 0 0 15
11 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 11 2 0 1 13
12 บ้านมาบยางพร 11 2 0 0 13
13 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 11 1 2 0 14
14 วัดชากหมาก 10 1 0 0 11
15 วัดสระแก้ว 10 0 1 0 11
16 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 9 3 0 1 12
17 วัดมาบข่า 9 1 0 0 10
18 วัดหนองกรับ 8 9 2 0 19
19 วัดหนองพะวา 8 4 1 0 13
20 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 8 3 3 0 14
21 วัดพลา 8 3 2 0 13
22 บ้านสำนักทอง 8 0 1 0 9
23 บ้านปลวกแดง 8 0 0 0 8
24 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 8 0 0 0 8
25 วัดชากลูกหญ้า 7 1 1 1 9
26 วุฒินันท์ 7 1 1 0 9
27 วัดตาขัน 7 1 1 0 9
28 วัดบ้านดอน 7 0 0 0 7
29 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 6 2 1 0 9
30 กวงฮั้ว 6 1 1 0 8
31 มณีวรรณวิทยา 6 1 0 0 7
32 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 6 0 1 0 7
33 ชุมชนวัดทับมา 6 0 0 1 6
34 บ้านบึงตาต้า 5 4 0 0 9
35 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 5 2 2 0 9
36 อนันต์ศึกษา 5 1 0 0 6
37 วัดในไร่ 5 0 1 0 6
38 สาธิตเทศบาลนครระยอง 5 0 0 1 5
39 วัดไผ่ล้อม 5 0 0 1 5
40 วัดหนองกระบอก 5 0 0 0 5
41 สมคิดวิทยา 5 0 0 0 5
42 วัดห้วงหิน 4 4 0 0 8
43 บ้านมาบตาพุด 4 3 0 1 7
44 วัดเขาสำเภาทอง 4 3 0 0 7
45 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 4 2 0 0 6
46 บ้านห้วยปราบ 4 1 1 0 6
47 เทศบาลวัดปากน้ำ 4 1 0 0 5
48 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 4 0 1 0 5
49 อนุบาลรักภาษา 4 0 0 1 4
50 บ้านสะพานสี่ 4 0 0 0 4
51 บ้านสมานมิตร 4 0 0 0 4
52 วัดเนินพระ 4 0 0 0 4
53 วัดตากวน 3 2 0 0 5
54 เทศบาลตำบลปลวกแดง 3 1 2 0 6
55 อรวินวิทยา 3 1 0 1 4
56 บ้านหนองฆ้อ 3 1 0 0 4
57 บ้านยายจั่น 3 0 0 1 3
58 บ้านแม่น้ำคู้ 3 0 0 1 3
59 วัดมาบชลูด 3 0 0 0 3
60 บ้านคลองขนุน 3 0 0 0 3
61 วัดคีรีภาวนาราม 3 0 0 0 3
62 วัดกระเฉท 3 0 0 0 3
63 วัดน้ำคอก 3 0 0 0 3
64 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
65 วัดสำนักกะท้อน 2 2 1 0 5
66 อารีย์วัฒนา 2 2 0 0 4
67 บ้านหนองสะพาน 2 1 1 0 4
68 วัดนาตาขวัญ 2 1 0 0 3
69 อัสสัมชัญระยอง 2 0 4 0 6
70 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 2 0 2 0 4
71 บ้านหนองจอก 2 0 1 0 3
72 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
73 บ้านมาบป่าหวาย 2 0 0 0 2
74 บ้านหนองบอน 2 0 0 0 2
75 บ้านท่าเสา 2 0 0 0 2
76 บ้านบึงต้นชัน 2 0 0 0 2
77 บ้านหมอมุ่ย 2 0 0 0 2
78 บ้านเนินเสาธง 2 0 0 0 2
79 วัดบ้านค่าย 2 0 0 0 2
80 วัดละหารไร่ 2 0 0 0 2
81 วัดหนองตะแบก 2 0 0 0 2
82 บ้านเขาลอย 1 2 0 0 3
83 บ้านเขาห้วยมะหาด 1 2 0 0 3
84 วัดกรอกยายชา 1 1 0 0 2
85 อุดมวิทยานุกุล 1 1 0 0 2
86 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 1 1 0 0 2
87 บ้านชะวึก 1 0 0 0 1
88 วัดแกลงบน 1 0 0 0 1
89 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1 0 0 0 1
90 บ้านปากแพรก 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองละลอก 1 0 0 0 1
92 บ้านเขาหวาย 1 0 0 0 1
93 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
94 วัดสมบูรณาราม 1 0 0 0 1
95 บ้านคลองยายเมือง 1 0 0 0 1
96 บ้านชากมะหาด 1 0 0 0 1
97 บ้านเขาวังม่าน 1 0 0 0 1
98 บ้านไร่จันดี 1 0 0 0 1
99 วัดชากกอไผ่ 1 0 0 0 1
100 วัดธรรมสถิต 1 0 0 0 1
101 วัดบ้านเก่า 1 0 0 0 1
102 วัดเภตราสุขารมย์ 1 0 0 0 1
103 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 0 0 1
104 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 0 0 0 1
105 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 0 1
106 บ้านมาบตอง 0 1 0 0 1
107 วัดปลวกเกตุ 0 1 0 0 1
108 วัดยายดา 0 1 0 0 1
109 บ้านตะเกราทอง 0 0 1 0 1
110 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 1 0
111 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 1 0
112 วัดเกาะ 0 0 0 0 0
รวม 536 124 43 14 717