สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 10 7 3 20 22 8 2 0 32
2 วัดบ้านฉาง 10 3 4 17 23 4 1 1 28
3 อนุบาลระยอง 10 2 1 13 15 0 0 0 15
4 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 8 2 2 12 18 4 0 0 22
5 วัดตะพงนอก 7 6 5 18 19 5 1 0 25
6 วัดมาบข่า 5 2 1 8 10 3 0 0 13
7 บ้านปลวกแดง 5 0 0 5 8 0 0 0 8
8 วุฒินันท์ 5 0 0 5 7 1 1 0 9
9 วัดสระแก้ว 4 1 4 9 10 0 1 0 11
10 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 4 1 1 6 12 1 1 0 14
11 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 3 3 0 6 8 3 3 0 14
12 วัดบ้านดอน 3 2 0 5 7 0 0 0 7
13 วัดพลา 3 1 1 5 8 3 2 0 13
14 วัดหนองพะวา 3 0 3 6 8 4 1 0 13
15 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 3 0 1 4 11 2 0 1 13
16 ชุมชนวัดทับมา 3 0 1 4 6 0 0 1 6
17 บ้านแม่น้ำคู้ 3 0 0 3 5 0 0 1 5
18 วัดท่าเรือ 2 11 7 20 29 7 2 0 38
19 บวรรัตนศาสตร์ 2 10 3 15 19 2 0 0 21
20 ชุมชนวัดบ้านแลง 2 5 5 12 15 10 1 0 26
21 วัดปทุมาวาส 2 5 2 9 11 4 0 0 15
22 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 2 3 3 8 10 0 0 0 10
23 วัดในไร่ 2 2 0 4 5 0 1 0 6
24 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 2 1 0 3 9 3 0 1 12
25 บ้านห้วยปราบ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
26 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 2 0 4 6 5 2 2 0 9
27 บ้านมาบตาพุด 2 0 0 2 4 3 0 1 7
28 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1 3 1 5 7 0 1 0 8
29 บ้านมาบยางพร 1 2 2 5 11 3 0 0 14
30 บ้านหนองฆ้อ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
31 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1 1 4 6 11 1 2 0 14
32 บ้านสำนักทอง 1 1 4 6 8 0 1 0 9
33 วัดสำนักกะท้อน 1 1 2 4 4 2 1 0 7
34 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 1 1 3 6 2 1 0 9
35 อนันต์ศึกษา 1 1 1 3 5 1 0 0 6
36 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
37 วัดตากวน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
38 บ้านตะเกราทอง 1 1 0 2 3 1 2 0 6
39 บ้านยายจั่น 1 1 0 2 3 0 0 1 3
40 วัดหนองกระบอก 1 0 2 3 5 0 0 0 5
41 วัดเขาสำเภาทอง 1 0 1 2 4 3 0 0 7
42 วัดมาบชลูด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
43 บ้านสะพานสี่ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
44 บ้านคลองขนุน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
45 วัดคีรีภาวนาราม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
46 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านเขาลอย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
49 บ้านเขาห้วยมะหาด 1 0 0 1 1 2 0 0 3
50 วัดไผ่ล้อม 0 3 1 4 9 0 0 1 9
51 วัดตาขัน 0 3 0 3 7 1 1 0 9
52 วัดชากหมาก 0 2 3 5 10 1 0 0 11
53 สาธิตเทศบาลนครระยอง 0 2 2 4 5 0 0 1 5
54 บ้านสมานมิตร 0 2 1 3 4 0 0 0 4
55 วัดห้วงหิน 0 2 0 2 4 4 0 0 8
56 บ้านมาบป่าหวาย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
57 วัดเนินพระ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
58 วัดชากลูกหญ้า 0 1 1 2 7 1 1 2 9
59 บ้านบึงตาต้า 0 1 1 2 5 4 0 0 9
60 เทศบาลตำบลปลวกแดง 0 1 0 1 4 1 2 0 7
61 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
62 วัดน้ำคอก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
63 วัดกระเฉท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
64 อารีย์วัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
65 อัสสัมชัญระยอง 0 1 0 1 2 0 4 0 6
66 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
67 บ้านชะวึก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดแกลงบน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
70 บ้านหนองบอน 0 0 3 3 3 1 0 0 4
71 กวงฮั้ว 0 0 2 2 6 1 1 0 8
72 มณีวรรณวิทยา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
73 สมคิดวิทยา 0 0 1 1 5 0 0 0 5
74 เทศบาลวัดปากน้ำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
75 อรวินวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
76 วัดนาตาขวัญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านท่าเสา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 บ้านบึงต้นชัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านปากแพรก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองละลอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเขาหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 วัดสมบูรณาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 8 9 2 0 19
86 อนุบาลรักภาษา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
87 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
89 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 2 0 2 0 4
90 บ้านหมอมุ่ย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 วัดบ้านค่าย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดละหารไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
95 อุดมวิทยานุกุล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 บ้านคลองยายเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านชากมะหาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านเขาวังม่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านไร่จันดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดชากกอไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดธรรมสถิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านมาบตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดปลวกเกตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดยายดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 131 113 99 343 563 129 44 15 736