สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 10 7 3 20 22 8 2 0 32
2 อนุบาลระยอง 10 2 1 13 15 0 0 0 15
3 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 8 2 2 12 18 4 0 0 22
4 วัดตะพงนอก 7 6 5 18 19 5 1 0 25
5 วัดมาบข่า 5 0 1 6 9 1 0 0 10
6 บ้านปลวกแดง 5 0 0 5 8 0 0 0 8
7 วุฒินันท์ 5 0 0 5 7 1 1 0 9
8 วัดสระแก้ว 4 1 4 9 10 0 1 0 11
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 4 1 1 6 12 1 1 0 14
10 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 3 3 0 6 8 3 3 0 14
11 วัดบ้านดอน 3 2 0 5 7 0 0 0 7
12 วัดพลา 3 1 1 5 8 3 2 0 13
13 วัดหนองพะวา 3 0 3 6 8 4 1 0 13
14 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 3 0 1 4 11 2 0 1 13
15 ชุมชนวัดทับมา 3 0 1 4 6 0 0 1 6
16 วัดท่าเรือ 2 11 7 20 29 7 2 0 38
17 บวรรัตนศาสตร์ 2 10 3 15 19 2 0 0 21
18 ชุมชนวัดบ้านแลง 2 5 5 12 15 10 1 0 26
19 วัดปทุมาวาส 2 5 2 9 11 4 0 0 15
20 วัดในไร่ 2 2 0 4 5 0 1 0 6
21 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 2 1 0 3 9 3 0 1 12
22 บ้านห้วยปราบ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
23 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 2 0 4 6 5 2 2 0 9
24 บ้านมาบตาพุด 2 0 0 2 4 3 0 1 7
25 วัดบ้านฉาง 1 3 4 8 14 4 1 1 19
26 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1 2 3 6 8 0 0 0 8
27 บ้านมาบยางพร 1 2 1 4 11 2 0 0 13
28 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1 2 1 4 6 0 1 0 7
29 บ้านหนองฆ้อ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
30 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1 1 4 6 11 1 2 0 14
31 บ้านสำนักทอง 1 1 4 6 8 0 1 0 9
32 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 1 1 3 6 2 1 0 9
33 อนันต์ศึกษา 1 1 1 3 5 1 0 0 6
34 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
35 วัดตากวน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
36 บ้านยายจั่น 1 1 0 2 3 0 0 1 3
37 วัดหนองกระบอก 1 0 2 3 5 0 0 0 5
38 วัดเขาสำเภาทอง 1 0 1 2 4 3 0 0 7
39 วัดมาบชลูด 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านสะพานสี่ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
41 บ้านแม่น้ำคู้ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
42 บ้านคลองขนุน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 วัดคีรีภาวนาราม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
44 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านเขาลอย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
46 บ้านเขาห้วยมะหาด 1 0 0 1 1 2 0 0 3
47 วัดตาขัน 0 3 0 3 7 1 1 0 9
48 วัดชากหมาก 0 2 3 5 10 1 0 0 11
49 สาธิตเทศบาลนครระยอง 0 2 2 4 5 0 0 1 5
50 บ้านสมานมิตร 0 2 1 3 4 0 0 0 4
51 วัดห้วงหิน 0 2 0 2 4 4 0 0 8
52 บ้านมาบป่าหวาย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
53 วัดเนินพระ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
54 วัดชากลูกหญ้า 0 1 1 2 7 1 1 1 9
55 บ้านบึงตาต้า 0 1 1 2 5 4 0 0 9
56 วัดสำนักกะท้อน 0 1 1 2 2 2 1 0 5
57 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
58 วัดกระเฉท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
59 วัดน้ำคอก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
60 อารีย์วัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
61 อัสสัมชัญระยอง 0 1 0 1 2 0 4 0 6
62 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านชะวึก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดแกลงบน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
66 กวงฮั้ว 0 0 2 2 6 1 1 0 8
67 บ้านหนองบอน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
68 มณีวรรณวิทยา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
69 สมคิดวิทยา 0 0 1 1 5 0 0 0 5
70 เทศบาลวัดปากน้ำ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
71 อรวินวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
72 วัดนาตาขวัญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
73 บ้านท่าเสา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
74 บ้านบึงต้นชัน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
76 บ้านปากแพรก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองละลอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 บ้านเขาหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 วัดตะเคียนทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดสมบูรณาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 8 9 2 0 19
82 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 5 0 0 1 5
83 อนุบาลรักภาษา 0 0 0 0 4 0 0 1 4
84 เทศบาลตำบลปลวกแดง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
85 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองสะพาน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
87 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 0 0 0 2 0 2 0 4
88 บ้านหมอมุ่ย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 วัดบ้านค่าย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 วัดละหารไร่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
92 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 อุดมวิทยานุกุล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านคลองยายเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านชากมะหาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านเขาวังม่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านไร่จันดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดชากกอไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 วัดธรรมสถิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดบ้านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดเภตราสุขารมย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านมาบตอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดปลวกเกตุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดยายดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านตะเกราทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 116 104 95 315 536 124 43 14 703