ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 4
5 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 5
6 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 7
8 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตากวน สพป. ระยอง เขต 1 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าเสา สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 4
5 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต 1 90.50 ทอง 5
6 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 6
7 มณีวรรณวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 7
8 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 7
9 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 80.50 ทอง 9
10 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 10
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 10
12 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสมานมิตร สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 5
6 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 6
7 เทศบาลวัดปากน้ำ สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 7
8 เทศบาลตำบลปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 8
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 9
10 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 11
12 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 4
5 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 5
6 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 6
7 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตาขัน สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 5
6 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 6
7 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 7
8 เทศบาลตำบลปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 8
9 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 9
10 วัดปลวกเกตุ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 5
6 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 62 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 5
6 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกรอกยายชา สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 4
5 อนันต์ศึกษา สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 4
6 บ้านเขาลอย สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 6
7 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 72 เงิน 7
8 อุดมวิทยานุกุล สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน 8
9 เทศบาลตำบลปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 9
10 วัดตาขัน สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 10
11 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 62 ทองแดง 11
12 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 82.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 4
5 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 5
6 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 74 เงิน 6
7 วัดตากวน สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 4
5 ชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 5
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 6
7 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 7
8 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 8
9 นครระยองวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านปากคลอง สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 4
5 อัสสัมชัญระยอง สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะเคียนทอง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 5
6 บ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 5
7 วัดกรอกยายชา สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน 7
8 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8
9 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 8
10 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 63 ทองแดง 10
11 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 62 ทองแดง 11
12 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 77.66 เงิน 4
5 บ้านเขาลอย สพป. ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสมานมิตร สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 4
5 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 5
6 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 6
7 วัดกระเฉท สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 7
8 อนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 8
9 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 9
10 บ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 10
11 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 11
12 วัดตาขัน สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองกระบอก สพป. ระยอง เขต 1 81.50 ทอง 4
5 วัดบ้านดอน สพป. ระยอง เขต 1 80.25 ทอง 5
6 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านหนองฆ้อ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสำนักกะท้อน สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 5
6 วัดกระเฉท สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 6
7 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านสะพานสี่ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 5
6 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 6
7 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 4
5 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 5
6 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดน้ำคอก สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสมานมิตร สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 4
5 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 5
6 อนุบาลรักภาษา สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง 5
7 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 8
9 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 9
10 อรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 10
11 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 11
12 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะวึก สพป. ระยอง เขต 1 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต 1 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 80.25 ทอง 4
5 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน 5
6 อนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน