หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 41 31 79.49% 4 10.26% 3 7.69% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 42 28 70% 9 22.5% 2 5% 1 2.5% 40
3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 24 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 27 19 70.37% 4 14.81% 1 3.7% 3 11.11% 27
5 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 26 18 69.23% 5 19.23% 2 7.69% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนวัดเกาะลอย 22 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
7 โรงเรียนบ้านน้ำใส 33 15 48.39% 7 22.58% 8 25.81% 1 3.23% 31
8 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 20 15 78.95% 1 5.26% 1 5.26% 2 10.53% 19
9 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 26 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 19 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 22 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
12 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 20 11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านยางเอน 16 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
14 โรงเรียนบ้านสองสลึง 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 14 10 76.92% 0 0% 1 7.69% 2 15.38% 13
16 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 15 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนวัดบุนนาค 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
21 โรงเรียนวัดวังหว้า 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
22 โรงเรียนวัดท่ากง 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 20 6 30% 11 55% 2 10% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 16 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนวัดเนินยาง 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 13 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 11 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 10 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
39 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
40 โรงเรียนวัดสมอโพรง 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 11 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
42 โรงเรียนวัดกะแส 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านชุมแสง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดพลงไสว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนวัดป่ายุบ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านสีระมัน 13 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านชำสมอ 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
55 โรงเรียนวัดเขาน้อย 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
56 โรงเรียนวัดจำรุง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านศรีประชา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดพังราด 11 1 9.09% 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนวัดเนินทราย 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
63 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดคลองปูน 12 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 11
66 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดเขากะโดน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
69 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 9 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านชงโค 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดกองดิน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดสันติวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดคลองชากพง 9 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
77 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 7 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
82 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
83 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
84 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]