หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 27 45 31
2 002 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 7 20 12
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 42 101 73
4 011 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 5 11 8
5 012 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 3 7 5
6 013 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 26 80 35
7 014 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 1 3 1
8 016 โรงเรียนบ้านชงโค 5 7 6
9 017 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 26 50 36
10 018 โรงเรียนบ้านชำสมอ 10 19 11
11 019 โรงเรียนบ้านชุมแสง 6 12 10
12 020 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 0 0 0
13 023 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 8 21 14
14 022 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 11 20 14
15 024 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 0 0 0
16 025 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 2 3 2
17 026 โรงเรียนบ้านน้ำใส 33 51 41
18 032 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 10 21 15
19 033 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 17 34 26
20 034 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 20 56 33
21 036 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 4 0 1
22 037 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 9 19 13
23 038 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 14 8
24 039 โรงเรียนบ้านยางเอน 16 44 22
25 041 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 3 7 0
26 042 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 27 20
27 043 โรงเรียนบ้านศรีประชา 4 9 6
28 044 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 9 25 9
29 045 โรงเรียนบ้านสองสลึง 16 31 21
30 046 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 19 39 30
31 047 โรงเรียนบ้านสีระมัน 13 28 18
32 048 โรงเรียนบ้านหนองคุย 0 0 0
33 050 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 8 23 9
34 051 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 19 12
35 049 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 14 11
36 052 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 16 25 19
38 054 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 7 6
39 007 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 13 29 21
40 005 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 14 30 25
41 008 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 11 20 16
42 009 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 5 21 10
43 010 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 4 7 0
44 015 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 8 13 8
45 021 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 2 6 4
46 027 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 10 6
47 029 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 11 27 20
48 030 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 10 21 12
49 031 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 9 7
50 028 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 5 8 7
51 055 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 7 17 9
52 006 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 3 4 3
53 056 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 22 49 30
54 057 โรงเรียนวัดกองดิน 2 2 2
55 058 โรงเรียนวัดกะแส 9 24 16
56 063 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 15 33 21
57 064 โรงเรียนวัดคลองชากพง 9 29 16
58 065 โรงเรียนวัดคลองปูน 12 22 18
59 066 โรงเรียนวัดจำรุง 5 10 8
60 067 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 2 6 4
61 068 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 11 26 14
62 070 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 7 16 7
63 072 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 10 20 11
64 071 โรงเรียนวัดท่ากง 12 28 18
65 079 โรงเรียนวัดบุนนาค 10 27 17
66 078 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 10 9
67 080 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 4 10 7
68 081 โรงเรียนวัดป่ายุบ 5 12 6
69 082 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 41 114 69
70 083 โรงเรียนวัดพลงไสว 6 20 12
71 084 โรงเรียนวัดพังราด 11 20 15
72 086 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 3 8 3
73 087 โรงเรียนวัดวังหว้า 9 25 14
74 088 โรงเรียนวัดสมอโพรง 10 26 11
75 089 โรงเรียนวัดสันติวัน 1 3 2
76 090 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 20 92 35
77 091 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 24 61 40
78 093 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 4 8 5
79 094 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 15 31 22
80 059 โรงเรียนวัดเกาะลอย 22 64 41
81 060 โรงเรียนวัดเขากะโดน 4 13 8
82 061 โรงเรียนวัดเขาน้อย 7 19 9
83 062 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 0 0 0
84 075 โรงเรียนวัดเนินทราย 8 14 8
85 076 โรงเรียนวัดเนินยาง 11 32 21
86 073 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 20 47 29
87 085 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 7 16 7
88 069 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 12 22 14
89 095 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก 0 0 0
90 004 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 7 15 8
รวม 901 2088 1303
3391


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]