สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสุขไพรวัน 13 5 3 21 22 2 0 0 24
2 วัดพลงช้างเผือก 9 9 4 22 31 4 3 1 38
3 วัดเกาะลอย 9 3 0 12 17 5 0 0 22
4 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 8 8 6 22 28 9 2 1 39
5 บ้านมะเดื่อ 8 2 1 11 15 1 1 2 17
6 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 7 7 2 16 17 4 1 3 22
7 บ้านเนินสมบูรณ์ 5 1 1 7 9 1 0 1 10
8 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 5 0 0 5 6 0 0 0 6
9 บ้านชำฆ้อ 4 2 3 9 15 5 2 1 22
10 วัดสารนารถธรรมาราม 4 1 2 7 11 4 4 1 19
11 บ้านน้ำใส 3 4 6 13 15 7 8 1 30
12 บ้านทุ่งเค็ด 3 3 0 6 6 2 0 0 8
13 วัดคงคาวราราม 3 2 1 6 9 4 2 0 15
14 บ้านคลองป่าไม้ 2 8 1 11 14 7 2 1 23
15 รุ่งนภาพิทยา 2 3 1 6 12 5 3 2 20
16 บ้านสองสลึง 2 2 3 7 10 3 2 1 15
17 บ้านเจริญสุข 2 2 1 5 6 0 1 1 7
18 บ้านยางเอน 2 1 2 5 9 0 1 1 10
19 บ้านห้วยทับมอญ 2 1 0 3 6 6 3 1 15
20 วัดหนองกันเกรา 1 1 0 2 9 4 0 0 13
21 วัดไตรรัตนาราม 1 1 0 2 6 2 2 2 10
22 บ้านวังหิน 1 1 0 2 5 3 3 1 11
23 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1 1 0 2 5 2 3 2 10
24 วัดบุนนาค 1 0 3 4 7 0 1 1 8
25 บ้านเขาช่องลม 1 0 0 1 10 0 1 2 11
26 วัดเนินเขาดิน 1 0 0 1 4 11 2 1 17
27 บ้านเนินสุขสำรอง 1 0 0 1 4 2 3 1 9
28 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 4 2 1 2 7
29 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
30 บ้านชุมแสง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
31 บ้านสีระมัน 1 0 0 1 3 1 2 1 6
32 บ้านหนองไทร 1 0 0 1 3 1 2 1 6
33 วัดเขาน้อย 1 0 0 1 2 2 3 0 7
34 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
35 บ้านพลงตาเอี่ยม 0 5 4 9 9 4 2 2 15
36 บ้านสามแยกน้ำเป็น 0 2 2 4 13 3 1 0 17
37 วัดวังหว้า 0 2 1 3 8 0 0 1 8
38 วัดสมอโพรง 0 2 0 2 3 4 1 1 8
39 บ้านเนินหย่อง 0 2 0 2 3 2 0 1 5
40 วัดท่ากง 0 1 3 4 7 4 0 1 11
41 วัดเนินยาง 0 1 3 4 6 5 0 0 11
42 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 2 3 6 0 1 1 7
43 วัดป่ายุบ 0 1 2 3 3 2 0 0 5
44 บ้านเขาตาอิ๋น 0 1 0 1 2 1 2 0 5
45 วัดปากน้ำพังราด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
46 บ้านท่าลำบิด 0 0 1 1 5 4 1 0 10
47 วัดชุมนุมสูง 0 0 1 1 5 1 4 1 10
48 บ้านบึงตะกาด 0 0 1 1 4 3 2 0 9
49 บ้านเขาตลาด 0 0 1 1 3 3 3 0 9
50 บ้านชำสมอ 0 0 1 1 2 2 4 2 8
51 บ้านศรีประชา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
52 บ้านคลองบางบ่อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
53 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 4 3 1 1 8
54 วัดกะแส 0 0 0 0 3 2 2 2 7
55 วัดพลงไสว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
56 บ้านยางงาม 0 0 0 0 3 1 2 1 6
57 วัดบ้านนา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
58 วัดถนนกะเพรา 0 0 0 0 3 0 1 2 4
59 วัดทุ่งควายกิน 0 0 0 0 2 4 2 0 8
60 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
61 วัดจำรุง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
62 วัดพังราด 0 0 0 0 1 3 6 1 10
63 วัดเนินทราย 0 0 0 0 1 2 3 2 6
64 บ้านคลองทุเรียน 0 0 0 0 1 2 2 0 5
65 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
66 วัดคลองปูน 0 0 0 0 1 1 5 4 7
67 วัดมงคลวุฒาวาส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
68 วัดเขากะโดน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
69 วัดชากมะกรูด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 บ้านมาบเหลาชะโอน 0 0 0 0 1 0 5 0 6
71 บ้านเต้าปูนหาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
72 บ้านชงโค 0 0 0 0 1 0 0 1 1
73 บ้านเขาหินแท่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 วัดกองดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 วัดสันติวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 วัดคลองชากพง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
77 วัดหนองกะพ้อ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
78 บ้านแก่งหวาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
79 บ้านเนินไม้หอม 0 0 0 0 0 1 3 1 4
80 บ้านน้ำเป็น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
81 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
82 บ้านยุบตาเหน่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83 บ้านคลองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 บ้านมาบช้างนอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 87 64 259 451 183 126 71 760