สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพลงช้างเผือก 31 4 3 1 38
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 28 9 2 1 39
3 วัดสุขไพรวัน 22 2 0 0 24
4 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 19 4 1 3 24
5 บ้านชำฆ้อ 18 5 2 1 25
6 วัดเกาะลอย 17 5 0 0 22
7 บ้านน้ำใส 15 7 8 1 30
8 บ้านมะเดื่อ 15 1 1 2 17
9 บ้านคลองป่าไม้ 14 7 2 1 23
10 บ้านสามแยกน้ำเป็น 13 3 1 0 17
11 รุ่งนภาพิทยา 12 5 3 2 20
12 วัดสารนารถธรรมาราม 11 4 4 1 19
13 บ้านยางเอน 11 0 1 1 12
14 บ้านสองสลึง 10 3 2 1 15
15 บ้านเขาช่องลม 10 0 1 2 11
16 บ้านพลงตาเอี่ยม 9 4 2 2 15
17 วัดคงคาวราราม 9 4 2 0 15
18 วัดหนองกันเกรา 9 4 0 0 13
19 บ้านเนินสมบูรณ์ 9 1 0 1 10
20 วัดบุนนาค 8 0 1 1 9
21 วัดวังหว้า 8 0 0 1 8
22 วัดท่ากง 7 4 0 1 11
23 วัดเนินเขาดิน 6 11 2 1 19
24 บ้านห้วยทับมอญ 6 6 3 1 15
25 วัดเนินยาง 6 5 0 0 11
26 วัดไตรรัตนาราม 6 2 2 2 10
27 บ้านทุ่งเค็ด 6 2 0 0 8
28 บ้านเจริญสุข 6 0 1 1 7
29 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 0 1 1 7
30 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 6 0 0 0 6
31 บ้านท่าลำบิด 5 4 1 0 10
32 บ้านวังหิน 5 3 3 1 11
33 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 5 2 3 2 10
34 วัดชุมนุมสูง 5 1 4 1 10
35 บ้านบึงตะกาด 4 3 2 0 9
36 บ้านสองพี่น้อง 4 3 1 1 8
37 บ้านเนินสุขสำรอง 4 2 3 1 9
38 บ้านหนองม่วง 4 2 1 2 7
39 วัดถนนกะเพรา 4 0 1 2 5
40 วัดสมอโพรง 3 4 1 1 8
41 บ้านเขาตลาด 3 3 3 0 9
42 วัดกะแส 3 2 2 2 7
43 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 3 2 1 1 6
44 บ้านชุมแสง 3 2 1 0 6
45 วัดพลงไสว 3 2 1 0 6
46 บ้านเนินหย่อง 3 2 0 1 5
47 วัดป่ายุบ 3 2 0 0 5
48 บ้านสีระมัน 3 1 2 1 6
49 บ้านหนองไทร 3 1 2 1 6
50 บ้านยางงาม 3 1 2 1 6
51 วัดบ้านนา 3 1 1 1 5
52 วัดทุ่งควายกิน 2 4 2 0 8
53 บ้านเหมืองแร่ 2 3 1 1 6
54 บ้านชำสมอ 2 2 4 2 8
55 วัดเขาน้อย 2 2 3 0 7
56 วัดจำรุง 2 2 1 0 5
57 บ้านเขาตาอิ๋น 2 1 2 0 5
58 บ้านเนินดินแดง 2 1 0 1 3
59 บ้านศรีประชา 2 1 0 1 3
60 บ้านคลองบางบ่อ 2 0 1 0 3
61 วัดพังราด 1 3 6 1 10
62 วัดเนินทราย 1 2 3 2 6
63 บ้านคลองทุเรียน 1 2 2 0 5
64 บ้านห้วยยาง 1 2 1 0 4
65 วัดคลองปูน 1 1 5 4 7
66 วัดปากน้ำพังราด 1 1 1 1 3
67 วัดมงคลวุฒาวาส 1 1 1 0 3
68 วัดเขากะโดน 1 1 0 2 2
69 วัดชากมะกรูด 1 1 0 0 2
70 บ้านมาบเหลาชะโอน 1 0 5 0 6
71 บ้านเต้าปูนหาย 1 0 1 0 2
72 บ้านชงโค 1 0 0 1 1
73 บ้านเขาหินแท่น 1 0 0 0 1
74 วัดกองดิน 1 0 0 0 1
75 วัดสันติวัน 1 0 0 0 1
76 วัดคลองชากพง 0 2 1 1 3
77 วัดหนองกะพ้อ 0 2 1 1 3
78 บ้านแก่งหวาย 0 2 1 0 3
79 บ้านเนินไม้หอม 0 1 3 1 4
80 บ้านน้ำเป็น 0 1 0 1 1
81 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 1
82 บ้านยุบตาเหน่ง 0 0 0 1 0
83 บ้านคลองไผ่ 0 0 0 1 0
84 บ้านมาบช้างนอน 0 0 0 0 0
รวม 462 183 126 71 771