ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 65 ทองแดง 6
7 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินดินแดง สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บบ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4
6 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 6
7 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 6
8 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 8
9 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 9
10 บ้านพลงตาเอี่ยม สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 10
11 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 10
12 วัดพลงไสว สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 12
13 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 12
14 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 12
15 วัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 15
16 วัดเขาน้อย สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 15
17 บ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 17
18 วัดทุ่งควายกิน สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 17
19 วัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 19
20 บ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 20
21 บ้านแก่งหวาย สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 21
22 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 22
23 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 23
24 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 65 ทองแดง 24
25 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 25
26 บ้านเขาตลาด สพป. ระยอง เขต 2 62 ทองแดง 26
27 บ้านเนินไม้หอม สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 4
6 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 87.67 ทอง 6
7 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 85.50 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 84.66 ทอง 8
9 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 84.33 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาน้อย สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4
5 วัดพลงไสว สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4
6 วัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 7
8 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 8
9 วัดท่ากง สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 9
10 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง 9
11 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 11
12 บ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 12
13 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 12
14 บ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 14
15 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 15
16 วัดสมอโพรง สพป. ระยอง เขต 2 79 เงิน 16
17 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 17
18 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 18
19 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 19
20 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 19
21 วัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 19
22 วัดเขากะโดน สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 22
23 วัดชุมนุมสูง สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 23
24 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 24
25 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงตะกาด สพป. ระยอง เขต 2 65 ทองแดง 4
5 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 64 ทองแดง 5
6 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. ระยอง เขต 2 62 ทองแดง 6
7 วัดพลงไสว สพป. ระยอง เขต 2 62 ทองแดง 6
8 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 4
6 วัดสันติวัน สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 4
7 บ้านชำสมอ สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 7
8 วัดเนินยาง สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไทร สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชำสมอ สพป. ระยอง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง 5
6 รุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 6
7 บ้านชุมแสง สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 7
8 บ้านห้วยทับมอญ สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 7
9 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 90 ทอง 7
10 บบ้านเขาช่องลม สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 10
11 วัดเขากะโดน สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 10
12 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง 12
13 วัดท่ากง สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 13
14 วัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 84 ทอง 14
15 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. ระยอง เขต 2 83 ทอง 15
16 บ้านยางงาม สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 16
17 วัดไตรรัตนาราม สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 16
18 บ้านท่าลำบิด สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 18
19 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 18
20 วัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 20
21 บ้านวังหิน สพป. ระยอง เขต 2 76 เงิน 21
22 บ้านเขาตลาด สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 22
23 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 75 เงิน 22
24 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 24
25 วัดทุ่งควายกิน สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 24
26 วัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 26
27 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 27
28 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 27
29 บ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 29
30 วัดสมอโพรง สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 29
31 วัดคลองปูน สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 31
32 วัดเนินทราย สพป. ระยอง เขต 2 68 ทองแดง 31
33 วัดคงคาวราราม สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 33
34 วัดชุมนุมสูง สพป. ระยอง เขต 2 63 ทองแดง 34

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่ายุบ สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 4
5 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง 4
5 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง 5
6 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 6
7 บ้านมาบช้างนอน สพป. ระยอง เขต 2 - -
8 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเดื่อ สพป. ระยอง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางเอน สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง 4
5 บ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง 5
6 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 95 ทอง 6
7 บ้านมาบช้างนอน สพป. ระยอง เขต 2 - -
8 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 98.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองป่าไม้ สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 78.40 เงิน 5
6 บ้านสีระมัน สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน