หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ข้างป่าสัก 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป่ายางทางเข้าโรงเรียน 30 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1, ป.6/2 30 ต.ค. 2558 08.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะญี่ปุ่น และอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ป.6/3, ป.6/4 30 ต.ค. 2558 08.00-16.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะญี่ปุ่น และอุปกรณ์ทุกอย่างมาเอง


บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]