หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 764 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 2 ห้อง วิทย์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 765 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 2 ห้อง วิทย์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล,ลานหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล,ลานหน้าเสาธง 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]