หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
3 766 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
7 767 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
8 768 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
9 769 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
10 770 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
11 771 สวดมนแปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 3/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
12 772 สวดมนแปล ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 3/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-
13 773 พาทีสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
-


บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]