หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 774 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
2 775 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
3 776 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
4 777 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
5 778 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
6 779 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-
7 780 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
-


บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]