หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 40 25 64.1% 11 28.21% 2 5.13% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 53 22 44% 20 40% 7 14% 1 2% 50
3 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 32 16 53.33% 9 30% 4 13.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 27 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
5 โรงเรียนวัดบ้านลำ 44 11 28.95% 14 36.84% 11 28.95% 2 5.26% 38
6 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 31 11 40.74% 8 29.63% 6 22.22% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 18 11 64.71% 1 5.88% 4 23.53% 1 5.88% 17
8 โรงเรียนวัดประดับ 17 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
9 โรงเรียนวัดคีม 20 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
10 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 18 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
11 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 30 8 28.57% 12 42.86% 6 21.43% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนวัดเชียงราก 25 8 40% 2 10% 6 30% 4 20% 20
13 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 19 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
15 โรงเรียนวัดตุ้มหู 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 26 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนวัดประโชติการาม 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดบางปูน 18 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
20 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
21 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 15 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
23 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 14 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
24 โรงเรียนวัดการ้อง 17 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
26 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
27 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนวัดอัมพวัน 19 4 21.05% 7 36.84% 7 36.84% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 15 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนวัดถอนสมอ 19 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
32 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 18 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
33 โรงเรียนบ้านคูเมือง 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
35 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดปลาไหล 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 16 3 18.75% 8 50% 2 12.5% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนวัดกลาง 13 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนวัดแหลมคาง 15 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนวัดข่อย 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 12 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนวัดระนาม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
44 โรงเรียนวัดเสือข้าม 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดสาธุการาม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนวัดตะโกรวม 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
48 โรงเรียนวัดน้อย 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
49 โรงเรียนวัดกระดังงา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 17 2 14.29% 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 14
51 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดสิงห์ 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนค่ายบางระจัน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
59 โรงเรียนวัดโสภา 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนวัดตึกราชา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนวัดชันสูตร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนวัดโคกพระ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
71 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 9 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนวัดยาง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนวัดวิหารขาว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
80 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดทอง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 10 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10
88 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 9 0 0% 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดล่องกะเบา 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดประศุก 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (อำเภอเมือง) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
95 โรงเรียนวัดห้วย 10 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
96 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
97 โรงเรียนวัดประสาท 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านเก่า 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดเตย 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
100 โรงเรียนวัดศรีสาคร 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
101 โรงเรียนวัดหัวว่าว 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 12 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 6 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
109 โรงเรียนวัดกระโจม 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนวัดหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]