หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจัน 6 15 11
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 4 1 0
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 7 13 9
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 8 21 11
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 5 9 5
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน 2 6 2
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 7 16 11
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 12 14 3
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 32 36 31
10 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 6 8 1
11 008 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สาขาโรงเรียนวัดป่าหวาย 0 0 0
12 018 โรงเรียนนาคประดิษฐ์ 0 0 0
13 133 โรงเรียนบ้านคูเมือง 14 22 19
14 020 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 5 10 5
15 021 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 2 6 4
17 023 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 8 21 15
18 024 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
19 019 โรงเรียนบ้านเก่า 3 6 4
20 025 โรงเรียนปราสาทวิทยา 0 0 0
21 029 โรงเรียนวัดกระดังงา 3 9 6
22 030 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 9 13 6
23 028 โรงเรียนวัดกระโจม 3 6 3
24 031 โรงเรียนวัดกลาง 13 27 13
25 032 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 9 17 9
26 033 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 6 11 7
27 034 โรงเรียนวัดการ้อง 17 45 29
28 035 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
29 038 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 4 11 7
30 037 โรงเรียนวัดข่อย 11 18 12
31 039 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 12 25 14
32 040 โรงเรียนวัดคีม 20 42 28
33 044 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 5 15 9
34 047 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0 0 0
35 048 โรงเรียนวัดชันสูตร 2 2 1
36 051 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 1 1
37 052 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 3 3 3
38 053 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 6 11 5
39 054 โรงเรียนวัดตะโกรวม 8 15 10
40 055 โรงเรียนวัดตะโหนด 0 0 0
41 056 โรงเรียนวัดตึกราชา 3 8 6
42 057 โรงเรียนวัดตุ้มหู 16 27 22
43 059 โรงเรียนวัดถอนสมอ 19 42 19
44 060 โรงเรียนวัดทอง 3 8 3
45 061 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 14 26 19
46 063 โรงเรียนวัดน้อย 6 8 7
47 062 โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 0 0 0
48 064 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 5 9 4
49 065 โรงเรียนวัดบางปูน 18 42 27
50 066 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 8 13 10
51 067 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 6 12 8
52 068 โรงเรียนวัดบ้านลำ 44 97 50
53 072 โรงเรียนวัดประดับ 17 25 22
54 073 โรงเรียนวัดประศุก 3 6 3
55 074 โรงเรียนวัดประสาท 4 7 1
56 075 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 1 1 1
57 071 โรงเรียนวัดประโชติการาม 11 29 20
58 076 โรงเรียนวัดปลาไหล 7 12 7
59 079 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 27 68 31
60 078 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 2 6 4
61 080 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 6 17 9
62 081 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 2 3 1
63 092 โรงเรียนวัดยาง 5 9 6
64 093 โรงเรียนวัดระนาม 8 19 12
65 094 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 9 40 16
66 095 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
67 096 โรงเรียนวัดล่องกะเบา 4 4 0
68 097 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1 1 1
69 098 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 6 9 5
70 099 โรงเรียนวัดวิหารขาว 4 4 1
71 100 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 1 2 1
72 101 โรงเรียนวัดศรีสาคร 5 8 3
73 102 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 7 0
74 103 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 3 7 4
75 104 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 19 72 29
76 105 โรงเรียนวัดสาธุการาม 6 17 7
77 106 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1 3 2
78 107 โรงเรียนวัดสิงห์ 9 13 10
79 113 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 3 7 6
80 114 โรงเรียนวัดหลวง 1 1 1
81 116 โรงเรียนวัดหัวว่าว 4 4 1
82 115 โรงเรียนวัดห้วย 10 19 11
83 118 โรงเรียนวัดอัมพวัน 19 41 30
84 036 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 4 4 4
85 046 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 1 2 1
86 049 โรงเรียนวัดเชียงราก 25 45 27
87 050 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 6 19 8
88 058 โรงเรียนวัดเตย 5 5 0
89 082 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 15 29 20
90 108 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 0 0 0
91 109 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (อำเภอเมือง) 2 9 5
92 110 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 7 12 8
93 111 โรงเรียนวัดเสือข้าม 8 15 9
94 045 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
95 117 โรงเรียนวัดแหลมคาง 15 28 20
96 041 โรงเรียนวัดโคกพระ 5 7 2
97 042 โรงเรียนวัดโคปูน 0 0 0
98 043 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 18 44 28
99 069 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง) 0 0 0
100 070 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 31 103 33
101 083 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 5 3
102 084 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 15 20 15
103 085 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 0 0 0
104 086 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 8 62 14
105 087 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 3 9 3
106 088 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 2 2 0
107 089 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 6 20 10
108 090 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 0 0 0
109 091 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 1 1 1
110 112 โรงเรียนวัดโสภา 7 17 9
111 077 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) 4 9 3
112 122 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 18 30 11
113 123 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 7 17 11
114 125 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 7 12 9
115 126 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 12 24 16
116 128 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 40 88 56
117 129 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 16 25 20
118 127 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 17 25 16
119 131 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 5 12 9
120 027 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 8 20 13
121 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 4 5 5
122 026 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 16 21 12
123 119 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 26 40 12
124 120 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 6 4
125 121 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 1 1 0
126 130 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 53 128 56
127 132 โรงเรียนอุดมศิลป์ 0 0 0
128 002 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 30 49 40
129 124 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 18 50 27
130 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 6 14 7
131 014 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 10 17 7
132 015 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 1 1 1
133 016 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 4 8 5
รวม 1095 2288 1274
3562

บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]