เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2558
10 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
14 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
  การติดรูปลงในบัตรของผู้เข้าแข่งขันทุกคน และการนำบัตรมาแสดงในการลงทะเบียน
สำหรับนักเรียนและครู ที่ไม่มีรูปในบัตร ให้เข้าสู่ระบบโรงเรียน ด้วย Username Password ของโรงเรียนที่ใช้ในระดับเขตพื้นที่ หรือระดับภาค(ไม่ทราบถามเขตพื้นที่) เลือเมนู เพิ่มรูปลงในบัตร จากนั้นก็แทรกรูปภาพ แล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและบัตรครูผู้สอน โดยนักเรียนจะต้องนำบัตรประชาชนมาประกอบการลงทะเบียนด้วย 
 
 
  สามารถ Download บัตรจอดรถสำหรับนำเข้าสถานที่แข่งขัน โรงเรียนสตรีวิทยา2 โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ติดไว้หน้ารถ เพื่อสะดวกในการจัดการจารจร โดย Downloadได้ที่นี่
 
 
 
 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่
 http://www.sillapa.net
http://www.sillapa.net/home/  
http://art65.sillapa.net/sp-nation/ 
 
  กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
วันที่  11-18 ม.ค.59 กำหนดแก้ไข/เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน
วันที่  19-22 ม.ค.59  คณะกรรมการการแข่งขันพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนตัว 
วันที่  23-24 ม.ค.59  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
วันที่  25 ม.ค.59  พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน 
วันที่   29-31 ม.ค.59  เข้าแข่งขัน ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนตัว(ถ้าเปลี่ยนตัว)
 
 

ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน/ครูผู้สอน

การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน/ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศ  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน  

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2559 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2559 
ถ้าพบข้อผิดพลาด ติดต่อผู้ประสาน ภายในวันที่ 24  มกราคม 2559

เอกสารการเปลี่ยนตัว
การนำเอกสารเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนตัว จะต้อง ใช้ฉบับจริง สแกนเป็นไฟล์ pdf แล้ว upload เข้าสู่ระบบ ในวันแข่งขันให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในการรายงานตัวด้วย

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
 
 

สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559
โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน ดังนี้

1. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.2.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.3.กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์
1.4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. โรงเรียนนายเรืออากาศ  แข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
3. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน  ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง
5. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี  แข่งขันกิจกรรมลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การงานอาชีพ แข่งขันที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา

- คอมพิวเตอร์  แข่งขันที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนบางบัวทอง

กิจกรรมโรงเรียนเฉพาะความพิการและนักเรียนเรียนร่วม  แข่งขันที่

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5

รายละเอียด คลิกที่นี่

 
 
 
 
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แจ้ง วันที่ 16 ธันวาคม 2558)
 
 
ดาวน์โหลด  หนังสือนำ
ดาวน์โหลด ประกาศแต่งตั้งกรรมการ
แจ้งวันที่ 15 ธันวาคม 2558

 
 
 
 


แจ้งวันที่ 13 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 ประกาศ 
 
(แจ้งวันที่่ 10 ธันวาคม 2558)

 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนสามารถปริ๊นท์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
( แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 )
 
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.) เพิ่มเติม
  กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 จากเดิม 
  แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-48  
เปลี่ยนแปลงเป็น 
 -แข่งวันที่ 19 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 1-24
 
 -แข่งวันที่ 20 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 25-48 
(แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558) 

 
 
 
 
โรงเรียนสามารถปริ๊นท์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
( แจ้งวันที่ 1 ธันวาคม 2558 )
 
 
 
 
  การแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู ขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สพฐ.ข้อ ๑๖-๑๗ และขอให้เป็นไปตามระบบ ถ้าแก้ไขคำนำหน้า ชื่อผิด นามสกุลผิด ไม่ต้องแนบไฟล์ ส่วนการเปลี่ยนตัวขอให้แนบไฟล์ตามแบบที่กำหนด โรงเรียนที่แจ้งเปลี่ยนตัวโดยไม่แนบไฟล์จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว (แจ้ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
 
 
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
         แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดโดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
 
 
 
 
   กำหนดการพิธีเปิด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด 
 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์  การโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน การจัดส่งเอกสารล่วงหน้า การติดตามข่าวสารจากเว็บไซท์
           ดาวน์โหลด หนังสือแจ้ง
           ดาวน์โหลด เอกสารแนบหนังสือ
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. อ่างทอง(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                                แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน  โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่การศึกษา   รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น) เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  แอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24  ชม .  หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ ระดับ สพป. 086-783-3684  คุณอรจิรา  พุ่มพฤกษ์      ระดับ สพม. 081-946-4505 คุณพิทักษ์ สุริยะ
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษาได้ตามแบบด้านล่าง แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 25-30พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 
  แบบการแก้ไขเปลี่ยนตัวสำหรับ  สพป.
    แบบการแก้ไขเปลี่ยนตัวสำหรับ   สพม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรี
         อ่างทอง : ที่ใช้จัดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
          ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพป.).........
ดาวน์โหลด
         ( ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
 
 
 
 
 คลิ๊กเพื่อดูตารางการแข่งขันแต่ละสังกัด

 
 
 
 
 
 
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
        
 
 
 
 
 
 สถานที่จัดงาน พิธีเปิด-พิธีปิด
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 
   
 
  

 
 

การสั่งจองเสื้อ

         ขอเชิญชวนร่วมกันสนับสนุนสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ โดยแจ้งการสั่งซื้อพร้อมชำระเงินได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (จิราพร) สพป.สมุทรสงคราม ภายในวันที่่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่่ สพป.อ่างทอง โทรสาร ๐๓๕ ๖๑๑๐๙๒  ภายในวันที่่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 
  แผนที่แสดงโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง
ดาวน์โหลด
 
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดอ่างทอง

ดาวน์โหลด 
ลำดับการแข่งขันของทีม สพป. ๔๘ ทีม
ลำดับการแข่งขันของทีม สพม. ๕๑ ทีม
 
 

 

 
 

ใบสั่งจองเสื้อและตัวอย่างเสื้องานศิลปหัตถกรรม

 Download

 
 

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 7  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 8 พฤศจิกายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 8 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  9 - 16 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 17 พฤศจิกายน 2558 หลังจบการแข่งขัน 1 วัน

ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 17 - 18 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  19 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 85
จำนวนทีม 486
จำนวนนักเรียน 1,268
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 707
จำนวนกรรมการ 529
ครู+นักเรียน 1,975
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,504
ประกาศผลแล้ว 113/153 (73.86%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 111
สัปดาห์ที่แล้ว 306
เดือนนี้ 768
เดือนที่แล้ว 642
ปีนี้ 1,845
ทั้งหมด 65,386