หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางวรัญญา เชื้อชูชาติ   090-5514985
2 โรงเรียนวัดบางน้อย อำเภอบางคนที นางสาวกฤษณา แสงสกุุล   081-9423830
3 โรงเรียนวัดเกตุการาม อำเภอบางคนที นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู   089-6067139
4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา   088-4558276
5 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางสาวเบญจมาศ นันตสุคนธ์   083-4923005

จิราพร กรกชงาม 088 1921741 line ID mommam2504
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]