หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 35 25 73.53% 7 20.59% 2 5.88% 0 0% 34
2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 24 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
3 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 38 20 55.56% 10 27.78% 5 13.89% 1 2.78% 36
4 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 27 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
5 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
6 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
7 โรงเรียนวัดปากสมุทร 20 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
8 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
9 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
10 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
12 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนวัดท้ายหาด 15 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
14 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 14 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
15 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 15 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
18 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 8 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
20 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
21 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
22 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
23 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
24 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 12 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
29 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
30 โรงเรียนดรุณานุกูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
34 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
36 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
38 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
41 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนวัดคลองโคน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
46 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
47 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
49 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
50 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
56 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดวรภุมิ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
62 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
64 โรงเรียนวัดบางสะแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

จิราพร กรกชงาม 088 1921741 line ID mommam2504
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]