สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 25 7 2 0 34
2 เมืองสมุทรสงคราม 21 2 1 0 24
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 20 10 5 1 35
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 16 8 2 0 26
5 บ้านคลองสมบูรณ์ 12 3 1 1 16
6 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 11 2 2 0 15
7 วัดปากสมุทร 10 6 2 1 18
8 บ้านคลองบางกก 10 4 0 0 14
9 วัดแก่นจันทน์ 9 2 0 0 11
10 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 8 2 0 0 10
11 ไทยรัฐวิทยา 70 7 4 0 1 11
12 วัดธรรมประสิทธิ์ 7 2 0 0 9
13 วัดท้ายหาด 5 4 4 1 13
14 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 5 4 1 0 10
15 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 5 3 4 1 12
16 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 5 3 0 0 8
17 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 2 2 0 9
18 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 5 2 1 0 8
19 วัดศรัทธาธรรม 5 0 0 1 5
20 วัดสาธุชนาราม 4 2 2 2 8
21 วัดลาดเป้ง 4 2 1 3 7
22 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 4 2 1 1 7
23 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 4 0 0 0 4
24 ศาลจ้าวอาม้า 4 0 0 0 4
25 วัดบางนางลี่ใหญ่ 3 4 3 0 10
26 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 3 2 0 0 5
27 บ้านตะวันจาก 3 2 0 0 5
28 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 3 1 0 0 4
29 บ้านเขตเมือง 3 1 0 0 4
30 ดรุณานุกูล 3 0 0 0 3
31 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 3 0 0 0 3
32 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 2 3 2 0 7
33 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 2 2 0 1 4
34 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 2 2 0 0 4
35 วัดปราโมทย์ 2 1 0 1 3
36 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 1 0 0 3
37 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 2 0 1 0 3
38 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 2 0 0 0 2
39 วัดจันทร์เจริญสุข 1 2 0 0 3
40 วัดสวนแก้ว 1 1 1 0 3
41 วัดบางประจันต์ 1 1 0 0 2
42 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 1 0 0 2
43 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 1 1 0 0 2
44 วัดคลองโคน 1 0 2 0 3
45 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 1 2
46 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 0 1 0 2
47 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 0 2
48 บ้านแพรกหนามแดง 1 0 0 1 1
49 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 1 0 0 1 1
50 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1 0 0 0 1
51 บ้านต้นลำแพน 1 0 0 0 1
52 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 0 0 0 1
53 วัดธรรมาวุธาราม 0 3 1 0 4
54 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
55 วัดวรภุมิ 0 1 1 0 2
56 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 1 1 0 2
57 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 1 1 0 2
58 อนุกูลวิทยา 0 1 0 0 1
59 บ้านฉู่ฉี่ 0 1 0 0 1
60 วัดจุฬามณี 0 1 0 0 1
61 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 0 1 0 1
62 วัดมณีสรรค์ 0 0 1 0 1
63 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 0
64 วัดบางสะแก 0 0 0 0 0
รวม 260 112 49 18 439