สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 14 15 2 31 25 7 2 0 34
2 เมืองสมุทรสงคราม 14 6 2 22 21 2 1 0 24
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 11 6 5 22 20 10 5 1 35
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 10 4 2 16 16 8 2 0 26
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 10 3 1 14 11 2 2 0 15
6 บ้านคลองบางกก 6 3 1 10 10 4 0 0 14
7 วัดลาดเป้ง 5 1 2 8 4 2 1 3 7
8 วัดปากสมุทร 4 4 6 14 10 6 2 1 18
9 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 0 2 6 5 2 2 0 9
10 บ้านคลองสมบูรณ์ 3 5 2 10 12 3 1 1 16
11 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 3 3 1 7 8 2 0 0 10
12 วัดท้ายหาด 3 2 3 8 5 4 4 1 13
13 ไทยรัฐวิทยา 70 3 2 1 6 7 4 0 1 11
14 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 2 3 1 6 5 3 0 0 8
15 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 2 1 2 5 4 2 1 1 7
16 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 2 0 2 4 4 0 0 0 4
17 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 2 0 1 3 5 2 1 0 8
18 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
19 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1 2 3 6 5 4 1 0 10
20 วัดศรัทธาธรรม 1 2 2 5 5 0 0 1 5
21 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1 2 1 4 5 3 4 1 12
22 ดรุณานุกูล 1 1 1 3 3 0 0 0 3
23 วัดจันทร์เจริญสุข 1 1 1 3 1 2 0 0 3
24 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
25 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดบางประจันต์ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
27 วิริยะวิทยามูลนิธิ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
28 วัดคลองโคน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
29 วัดธรรมสถิติ์วราราม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
30 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
31 วัดแก่นจันทน์ 0 4 5 9 9 2 0 0 11
32 วัดสาธุชนาราม 0 3 0 3 4 2 2 2 8
33 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 0 2 1 3 3 2 0 0 5
34 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 0 2 1 3 2 3 2 0 7
35 ศาลจ้าวอาม้า 0 2 0 2 4 0 0 0 4
36 บ้านตะวันจาก 0 2 0 2 3 2 0 0 5
37 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
38 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 0 2 0 2 2 2 0 1 4
39 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 0 2 0 2 2 0 1 0 3
40 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 3 4 7 2 0 0 9
41 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
42 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
43 บ้านแพรกหนามแดง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
44 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
45 บ้านเขตเมือง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
46 วัดบางนางลี่ใหญ่ 0 0 1 1 3 4 3 0 10
47 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
48 วัดวรภุมิ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
49 วัดปราโมทย์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
50 วัดสวนแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
51 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 บ้านต้นลำแพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 วัดธรรมาวุธาราม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
55 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
56 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
57 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
58 อนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
59 บ้านฉู่ฉี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 วัดจุฬามณี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
61 วัดน้อยแสงจันทร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62 วัดมณีสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
63 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 วัดบางสะแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 94 60 266 260 112 49 18 421