เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 4
5 วัดปราโมทย์ สพป. สมุทรสงคราม 36 เข้าร่วม 5
6 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 87.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 76.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปราโมทย์ สพป. สมุทรสงคราม 83.20 ทอง 4
5 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75.80 เงิน 5
6 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) สพป. สมุทรสงคราม 75.20 เงิน 6
7 บ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 73.60 เงิน 7
8 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 67.40 ทองแดง 8
9 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 70.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 4
5 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 5
6 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 6
7 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 7
8 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน 8
9 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 91.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 89.80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 82 ทอง 4
5 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 79.80 เงิน 5
6 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 6
7 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม 72.20 เงิน 7
8 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม - -
9 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84.55 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 81.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม 79.20 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปราโมทย์ สพป. สมุทรสงคราม 77.80 เงิน 4
5 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 76.75 เงิน 5
6 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 69.40 ทองแดง 6
7 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 68.40 ทองแดง 7
8 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 67.10 ทองแดง 8
9 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 62 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 91 ทอง 4
5 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง 5
6 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 6
7 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 7
8 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 8
9 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 86.60 ทอง 4
5 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม 85.40 ทอง 5
6 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม 85.20 ทอง 6
7 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง 7
8 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม 81.80 ทอง 8
9 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 79.20 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 83.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 73.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 70.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปราโมทย์ สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 4
5 บ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพรกหนามแดง สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 4
5 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 5
6 วัดน้อยแสงจันทร์ สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 6
7 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 67.33 ทองแดง 7
8 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) สพป. สมุทรสงคราม 63.33 ทองแดง 8
9 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 59.33 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 4
5 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 4
6 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 6
7 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน 7
8 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 68.50 ทองแดง 8
9 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 67 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านฉู่ฉี่ สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 4
5 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 5
6 วัดธรรมาวุธาราม สพป. สมุทรสงคราม 73 เงิน 6
7 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 7
8 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 7
9 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 4
5 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 5
6 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 6
7 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 7
8 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 66 ทองแดง 7
9 บ้านลาดใหญ่ สพป. สมุทรสงคราม - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 4
5 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน