เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
18 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการจัดการแข่งขัน
 
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
 
 พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
         แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ
ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
โดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
 (แจ้งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
 
 
  ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร

 

ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ใน
ระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ 
ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่
 ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัด
ทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  
ส่งถึง  สพป. อ่างทอง
(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558 
 
เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                        
 
      แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน  
โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่การศึกษา   รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น)
เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  แอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24  ชม .  
หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ ระดับ
สพป. 086-783-3684  
คุณอรจิรา  พุ่มพฤกษ์      ระดับ สพม. 081-946-4505 
คุณพิทักษ์ สุริยะ

   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา
ได้ตามแบบด้านล่าง 
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  
โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน 

ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 
โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 25-30พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 

แบบการแก้ไขเปลี่ยนตัว  สพป.
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร
           
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรี
         อ่างทอง : ที่ใช้จัดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
          ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพป.).........
ดาวน์โหลด
         ( ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร 
        
โรงเรียนที่ชนะเลิศการ
แข่งขันกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และเป็นตัวแทน สพป.สมุทรสาคร ไปแข่งขันระดับภาคกลาง จ.อ่างทอง
ให้เข้าเว็บไซต์  www.central65.sillapa.net
 
แล้วคลิกที่

 
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
    โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สมุทรสาคร ไปแข่งขันระดับภาค
ส่งผลงาน/เอกสารล่วงหน้า ให้ท สพป.สมมุทรสาคร 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เพื่อนำส่ง สพป.อ่างทอง ต่อไป


 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันระดับภาคกลาง จ.อ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
          หุ่นยนต์ (ศูนย์แข่งขันวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
 
   รายละเอียดข้อมูลที่พัก  โรงเรียน / วัด ในจังหวัดอ่างทอง  
 

ใบสั่งจองเสื้อและตัวอย่างเสื้องานศิลปหัตถกรรม

 Download

 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
แก้ไขสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสฯ)
เดิม 
กำหนดแข่งขันวันศุกร์ที่  13 พฤศจิกายน 2558
                ณ โรงเรียนวัดหนองบัว

แก้ไขเป็นวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
    ณ โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎิ์
 
   
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
     ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ของ สพป.สมุทรสาคร คือ ลำดับที่ 35
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 2 - 10 พ.ย. 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 9 - 10 พ.ย. 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 11 พ.ย. 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 13 - 17 พ.ย. 2558 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขัน 2 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558 (เปลี่ยนแปลง)

 
  ประกาศ สพฐ.
1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

 
 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 941
จำนวนนักเรียน 2,655
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,434
จำนวนกรรมการ 590
ครู+นักเรียน 4,089
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,679
ประกาศผลแล้ว 132/140 (94.29%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 20
สัปดาห์นี้ 79
สัปดาห์ที่แล้ว 203
เดือนนี้ 532
เดือนที่แล้ว 1,012
ปีนี้ 8,288
ทั้งหมด 126,503