เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
18 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการจัดการแข่งขัน
 
 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
 
 พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(สพป.)
         แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ
ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
   ในส่วนของ สพป.มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
โดยตรวจสอบได้ทาง www.central65.sillapa.net/sp-center เมนูตารางการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ
 (แจ้งวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
 
 
  ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร

 

ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว
ใน
ระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ 
ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่
 ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัด
ทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  
ส่งถึง  สพป. อ่างทอง
(ระดับประถมศึกษา) / สพม.5  (ระดับมัธยมศึกษา) 23-24 พ.ย. 2558 
 
เพื่อประสานดำเนินการต่อไป                        
 
      แจ้งโรงเรียนกรุณาแก้ไขรายชื่อในระบบตามขั้นตอน  
โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังเขตพื้นที่การศึกษา   รับโดย(วิธีแนบไฟล์เท่านั้น)
เมื่อท่านแก้ไขรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  แอดภาคจะทำการรับแก้ไขข้อมูลภายใน 24  ชม .  
หลังการแก้  หากตรวจสอบไม่พบการแก้ไขสอบถามการแก้ไขได้ ระดับ
สพป. 086-783-3684  
คุณอรจิรา  พุ่มพฤกษ์      ระดับ สพม. 081-946-4505 
คุณพิทักษ์ สุริยะ

   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา
ได้ตามแบบด้านล่าง 
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  
โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน 

ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 
โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 25-30พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 

แบบการแก้ไขเปลี่ยนตัว  สพป.
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร
           
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรี
         อ่างทอง : ที่ใช้จัดการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
          ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพป.).........
ดาวน์โหลด
         ( ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
 
  จาก สพป.สมุทรสาคร 
        
โรงเรียนที่ชนะเลิศการ
แข่งขันกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และเป็นตัวแทน สพป.สมุทรสาคร ไปแข่งขันระดับภาคกลาง จ.อ่างทอง
ให้เข้าเว็บไซต์  www.central65.sillapa.net
 
แล้วคลิกที่

 
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
    โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สมุทรสาคร ไปแข่งขันระดับภาค
ส่งผลงาน/เอกสารล่วงหน้า ให้ท สพป.สมมุทรสาคร 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
เพื่อนำส่ง สพป.อ่างทอง ต่อไป


 
  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันระดับภาคกลาง จ.อ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
          หุ่นยนต์ (ศูนย์แข่งขันวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
 
   รายละเอียดข้อมูลที่พัก  โรงเรียน / วัด ในจังหวัดอ่างทอง  
 

ใบสั่งจองเสื้อและตัวอย่างเสื้องานศิลปหัตถกรรม

 Download

 
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
แก้ไขสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสฯ)
เดิม 
กำหนดแข่งขันวันศุกร์ที่  13 พฤศจิกายน 2558
                ณ โรงเรียนวัดหนองบัว

แก้ไขเป็นวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
    ณ โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎิ์
 
   
  แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรสาคร
     ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ของ สพป.สมุทรสาคร คือ ลำดับที่ 35
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ = 2 - 10 พ.ย. 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข = 9 - 10 พ.ย. 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 11 พ.ย. 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 13 - 17 พ.ย. 2558 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขัน 2 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558 (เปลี่ยนแปลง)

 
  ประกาศ สพฐ.
1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

 
 
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 941
จำนวนนักเรียน 2,655
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,434
จำนวนกรรมการ 590
ครู+นักเรียน 4,089
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,679
ประกาศผลแล้ว 132/140 (94.29%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 38
สัปดาห์ที่แล้ว 115
เดือนนี้ 249
เดือนที่แล้ว 112
ปีนี้ 455
ทั้งหมด 131,671