หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ลานด้านหน้าอาคาร สีส้ม ชั้น 1 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเอนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สนามโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 17 พ.ย. 2558
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารสีเหลือง 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 17 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด หลังคาโค้งโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 17 พ.ย. 2558 9.00 - 16.00 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]