หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเอกชัย 27 21 80.77% 4 15.38% 0 0% 1 3.85% 26
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 23 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
3 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 23 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 36 15 41.67% 15 41.67% 4 11.11% 2 5.56% 36
5 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 32 15 46.88% 14 43.75% 1 3.13% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนวัดท่าเสา 27 15 55.56% 9 33.33% 3 11.11% 0 0% 27
7 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
8 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 28 14 50% 8 28.57% 4 14.29% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 18 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
11 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 31 13 43.33% 8 26.67% 8 26.67% 1 3.33% 30
12 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
13 โรงเรียนวัดนางสาว 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนวัดคลองครุ 23 9 39.13% 10 43.48% 3 13.04% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนบ้านคลองแค 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านคลองตัน 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
19 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 25 8 34.78% 8 34.78% 6 26.09% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 15 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 18 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนวัดบางปลา 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 17 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 18 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 14 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
30 โรงเรียนวัดหนองบัว 14 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
31 โรงเรียนวัดบางขุด 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
32 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนวัดสวนส้ม 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 19 4 23.53% 8 47.06% 2 11.76% 3 17.65% 17
40 โรงเรียนวัดศิริมงคล 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนวัดโคกขาม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
42 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 17 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 14 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 12 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนวัดโรงเข้ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดอ่างทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 17 2 11.76% 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 17
58 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
59 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
60 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
63 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
64 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านสันดาบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนวัดปากบ่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 9 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนวัดกาหลง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านท่าทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดบางยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดศรีเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโคก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบางพลี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]