หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 146 โรงเรียนทำนบแพ้ว 0 0 0
2 004 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 15 68 26
3 016 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 4 11 7
4 018 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 12 28 12
5 019 โรงเรียนบ้านคลองตัน 11 30 15
6 020 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 6 3
7 021 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 5 7 5
8 017 โรงเรียนบ้านคลองแค 13 32 20
9 025 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0
10 027 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0
11 026 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0
12 028 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 10 20 15
13 029 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 18 30 21
14 030 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 0 0 0
15 032 โรงเรียนบ้านท่าทราย 2 6 4
16 031 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านนาโคก 2 2 2
18 034 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 17 36 25
19 035 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 11 32 18
20 037 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 12 23 14
21 039 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 9 5
22 040 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 1 1 1
23 042 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 3 21 8
24 043 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 23 48 35
25 045 โรงเรียนบ้านสันดาบ 2 4 3
26 046 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 1 1 1
27 047 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 18 57 29
28 024 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 0 0 0
29 022 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 5 57 16
30 023 โรงเรียนบ้านโคก 2 6 3
31 041 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 5 12 8
32 052 โรงเรียนวังนกไข่ 0 0 0
33 054 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 1 2 1
34 053 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 5 39 13
35 055 โรงเรียนวัดกาหลง 3 3 3
36 058 โรงเรียนวัดคลองครุ 23 51 35
37 059 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 14 32 21
38 063 โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 2 2
39 064 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 2 8 2
40 065 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 19 11
41 067 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 5 33 8
42 068 โรงเรียนวัดท่าเสา 27 83 48
43 069 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 2 6 3
44 070 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 5 4
45 071 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0
46 073 โรงเรียนวัดนาขวาง 0 0 0
47 074 โรงเรียนวัดนางสาว 18 71 29
48 072 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 6 1
49 075 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 14 11
50 076 โรงเรียนวัดบางขุด 11 31 21
51 077 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 2 3 1
52 078 โรงเรียนวัดบางปลา 11 22 14
53 079 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 17 35 19
54 081 โรงเรียนวัดบางพลี 3 6 3
55 082 โรงเรียนวัดบางยาง 2 4 3
56 083 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 16 40 19
57 084 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 9 6
58 087 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 14 19 17
59 088 โรงเรียนวัดปากบ่อ 2 3 3
60 085 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 28 82 45
61 089 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 5 3
62 091 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 20 43 34
63 092 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 2 1
64 093 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 36 51 44
65 095 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 25 69 33
66 096 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 90 30
67 098 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 3 6 4
68 100 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 0 0 0
69 101 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 32 132 44
70 102 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 19 49 26
71 099 โรงเรียนวัดศรีเมือง 2 2 2
72 103 โรงเรียนวัดศิริมงคล 8 18 14
73 104 โรงเรียนวัดสวนส้ม 11 25 17
74 105 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 17 31 23
75 107 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 1 1 1
76 109 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 4 8 6
77 110 โรงเรียนวัดหนองบัว 14 30 22
78 111 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 5 16 10
79 112 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 2 4 2
80 118 โรงเรียนวัดอ่างทอง 3 9 5
81 117 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 7 19 14
82 056 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 6 15 11
83 057 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
84 062 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 4 13 8
85 061 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 31 78 52
86 060 โรงเรียนวัดโคกขาม 7 8 7
87 090 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 6 16 10
88 097 โรงเรียนวัดโรงเข้ 7 15 11
89 108 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 18 39 27
90 066 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 2 22 3
91 114 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 11 23 17
92 115 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 23 69 32
93 116 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 3 8 4
94 121 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1 3 2
95 122 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 5 15 7
96 123 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 8 76 24
97 128 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 4 27 12
98 127 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 0
99 134 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 16 39 29
100 137 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 18 31 22
101 005 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 4 9 7
102 051 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 1 3 2
103 143 โรงเรียนเอกชัย 27 89 43
104 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 4 10 4
105 002 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 4 6 5
106 148 โรงเรียนนานาชาตินอริชกรุงเทพ 0 0 0
107 038 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 9 24 15
108 048 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 7 48 21
109 049 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 8 6
110 050 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 1 2 1
111 119 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ 0 0 0
112 120 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 14 33 17
113 147 โรงเรียนสมฤดีสารินซิตี้ 1 3 2
114 124 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 2 4 3
115 125 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0
116 126 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 1 15 3
117 129 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 0 0 0
118 130 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 0 0 0
119 132 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 0 0 0
120 133 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน 0 0 0
121 135 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 0 0 0
122 136 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 0 0 0
123 139 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 15 7
124 140 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 0 0 0
125 141 โรงเรียนอันนาลัย 0 0 0
126 142 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0
127 001 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 2 12 2
128 036 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 3 1
129 113 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 6 18 7
130 131 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 3 2
131 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 6 6 6
132 010 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
133 011 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
134 012 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
135 009 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 12 19 19
136 013 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
137 008 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 9 43 9
138 014 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
139 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 941 2655 1434
4089

นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]